Liite:Verbitaivutus/suomi/ilmetä

Vartalot
vokaalivartalo ilmene-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo ilmet-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ilmenen en ilmene minä olen ilmennyt en ole ilmennyt
sinä ilmenet et ilmene sinä olet ilmennyt et ole ilmennyt
hän ilmenee ei ilmene hän on ilmennyt ei ole ilmennyt
me ilmenemme emme ilmene me olemme ilmenneet emme ole ilmenneet
te
Te
ilmenette
-"-
ette ilmene
-"-
te
Te
olette ilmenneet
olette ilmennyt
ette ole ilmenneet
ette ole ilmennyt
he ilmenevät eivät ilmene he ovat ilmenneet eivät ole ilmenneet
passiivi ilmetään ei ilmetä passiivi on ilmetty ei ole ilmetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ilmenin en ilmennyt minä olin ilmennyt en ollut ilmennyt
sinä ilmenit et ilmennyt sinä olit ilmennyt et ollut ilmennyt
hän ilmeni ei ilmennyt hän oli ilmennyt ei ollut ilmennyt
me ilmenimme emme ilmenneet me olimme ilmenneet emme olleet ilmenneet
te
Te
ilmenitte
-"-
ette ilmenneet
ette ilmennyt
te
Te
olitte ilmenneet
olitte ilmennyt
ette olleet ilmenneet
ette olleet ilmennyt
he ilmenivät eivät ilmenneet he olivat ilmenneet eivät olleet ilmenneet
passiivi ilmettiin ei ilmetty passiivi oli ilmetty ei ollut ilmetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ilmenisin en ilmenisi minä olisin ilmennyt en olisi ilmennyt
sinä ilmenisit et ilmenisi sinä olisit ilmennyt et olisi ilmennyt
hän ilmenisi ei ilmenisi hän olisi ilmennyt ei olisi ilmennyt
me ilmenisimme emme ilmenisi me olisimme ilmenneet emme olisi ilmenneet
te
Te
ilmenisitte
-"-
ette ilmenisi
-"-
te
Te
olisitte ilmenneet
olisitte ilmennyt
ette olisi ilmenneet
ette olisi ilmennyt
he ilmenisivät eivät ilmenisi he olisivat ilmenneet eivät olisi ilmenneet
passiivi ilmettäisiin ei ilmettäisi passiivi olisi ilmetty ei olisi ilmetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ilmennen en ilmenne minä lienen ilmennyt en liene ilmennyt
sinä ilmennet et ilmenne sinä lienet ilmennyt et liene ilmennyt
hän ilmennee ei ilmenne hän lienee ilmennyt ei liene ilmennyt
me ilmennemme emme ilmenne me lienemme ilmenneet emme liene ilmenneet
te
Te
ilmennette
-"-
ette ilmenne
-"-
te
Te
lienette ilmenneet
lienette ilmennyt
ette liene ilmenneet
ette liene ilmennyt
he ilmennevät eivät ilmenne he lienevät ilmenneet eivät liene ilmenneet
passiivi ilmettäneen ei ilmettäne passiivi lienee ilmetty ei liene ilmetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ilmene älä ilmene sinä
hän ilmetköön älköön ilmetkö hän olkoon ilmennyt älköön olko ilmennyt
me ilmetkäämme älkäämme ilmetkö me
te
Te
ilmetkää
-"-
älkää ilmetkö
-"-
te
Te
he ilmetkööt älkööt ilmetkö he olkoot ilmenneet älkööt olko ilmenneet
passiivi ilmettäköön älköön ilmettäkö passiivi olkoon ilmetty älköön olko ilmetty

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ilmetä preesens ilmenevä ilmettävä
pitkä 1. ilmetäkseen1 perfekti ilmennyt ilmetty
2. inessiivi ilmetessä2 ilmettäessä agentti ilmenemä4
instruktiivi ilmeten kielteinen agentti ilmenemätön
3. inessiivi ilmenemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ilmenemästä
illatiivi ilmenemään
adessiivi ilmenemällä
abessiivi ilmenemättä
instruktiivi ilmenemän ilmettämän
4. ilmeneminen
5 ilmenemäisillään3