Liite:Verbitaivutus/suomi/isontua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo isonnu-
vahva vokaalivartalo isontu-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä isonnun en isonnu minä olen isontunut en ole isontunut
sinä isonnut et isonnu sinä olet isontunut et ole isontunut
hän isontuu ei isonnu hän on isontunut ei ole isontunut
me isonnumme emme isonnu me olemme isontuneet emme ole isontuneet
te
Te
isonnutte
-"-
ette isonnu
-"-
te
Te
olette isontuneet
olette isontunut
ette ole isontuneet
ette ole isontunut
he isontuvat eivät isonnu he ovat isontuneet eivät ole isontuneet
passiivi isonnutaan ei isonnuta passiivi on isonnuttu ei ole isonnuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä isonnuin en isontunut minä olin isontunut en ollut isontunut
sinä isonnuit et isontunut sinä olit isontunut et ollut isontunut
hän isontui ei isontunut hän oli isontunut ei ollut isontunut
me isonnuimme emme isontuneet me olimme isontuneet emme olleet isontuneet
te
Te
isonnuitte
-"-
ette isontuneet
ette isontunut
te
Te
olitte isontuneet
olitte isontunut
ette olleet isontuneet
ette olleet isontunut
he isontuivat eivät isontuneet he olivat isontuneet eivät olleet isontuneet
passiivi isonnuttiin ei isonnuttu passiivi oli isonnuttu ei ollut isonnuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä isontuisin en isontuisi minä olisin isontunut en olisi isontunut
sinä isontuisit et isontuisi sinä olisit isontunut et olisi isontunut
hän isontuisi ei isontuisi hän olisi isontunut ei olisi isontunut
me isontuisimme emme isontuisi me olisimme isontuneet emme olisi isontuneet
te
Te
isontuisitte
-"-
ette isontuisi
-"-
te
Te
olisitte isontuneet
olisitte isontunut
ette olisi isontuneet
ette olisi isontunut
he isontuisivat eivät isontuisi he olisivat isontuneet eivät olisi isontuneet
passiivi isonnuttaisiin ei isonnuttaisi passiivi olisi isonnuttu ei olisi isonnuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä isontunen en isontune minä lienen isontunut en liene isontunut
sinä isontunet et isontune sinä lienet isontunut et liene isontunut
hän isontunee ei isontune hän lienee isontunut ei liene isontunut
me isontunemme emme isontune me lienemme isontuneet emme liene isontuneet
te
Te
isontunette
-"-
ette isontune
-"-
te
Te
lienette isontuneet
lienette isontunut
ette liene isontuneet
ette liene isontunut
he isontunevat eivät isontune he lienevät isontuneet eivät liene isontuneet
passiivi isonnuttaneen ei isonnuttane passiivi lienee isonnuttu ei liene isonnuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä isonnu älä isonnu sinä
hän isontukoon älköön isontuko hän olkoon isontunut älköön olko isontunut
me isontukaamme älkäämme isontuko me
te
Te
isontukaa
-"-
älkää isontuko
-"-
te
Te
he isontukoot älkööt isontuko he olkoot isontuneet älkööt olko isontuneet
passiivi isonnuttakoon älköön isonnuttako passiivi olkoon isonnuttu älköön olko isonnuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. isontua preesens isontuva isonnuttava
pitkä 1. isontuakseen1 perfekti isontunut isonnuttu
2. inessiivi isontuessa2 isonnuttaessa agentti isontuma4
instruktiivi isontuen kielteinen agentti isontumaton
3. inessiivi isontumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi isontumasta
illatiivi isontumaan
adessiivi isontumalla
abessiivi isontumatta
instruktiivi isontuman isonnuttaman
4. nominatiivi isontuminen
partitiivi isontumista
5 isontumaisillaan3