Liite:Verbitaivutus/suomi/joutua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä joudun en joudu minä olen joutunut en ole joutunut
sinä joudut et joudu sinä olet joutunut et ole joutunut
hän joutuu ei joudu hän on joutunut ei ole joutunut
me joudumme emme joudu me olemme joutuneet emme ole joutuneet
te
Te
joudutte
-"-
ette joudu
-"-
te
Te
olette joutuneet
olette joutunut
ette ole joutuneet
ette ole joutunut
he joutuvat eivät joudu he ovat joutuneet eivät ole joutuneet
passiivi joudutaan ei jouduta passiivi on jouduttu ei ole jouduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jouduin en joutunut minä olin joutunut en ollut joutunut
sinä jouduit et joutunut sinä olit joutunut et ollut joutunut
hän joutui ei joutunut hän oli joutunut ei ollut joutunut
me jouduimme emme joutuneet me olimme joutuneet emme olleet joutuneet
te
Te
jouduitte
-"-
ette joutuneet
ette joutunut
te
Te
olitte joutuneet
olitte joutunut
ette olleet joutuneet
ette olleet joutunut
he joutuivat eivät joutuneet he olivat joutuneet eivät olleet joutuneet
passiivi jouduttiin ei jouduttu passiivi oli jouduttu ei ollut jouduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä joutuisin en joutuisi minä olisin joutunut en olisi joutunut
sinä joutuisit et joutuisi sinä olisit joutunut et olisi joutunut
hän joutuisi ei joutuisi hän olisi joutunut ei olisi joutunut
me joutuisimme emme joutuisi me olisimme joutuneet emme olisi joutuneet
te
Te
joutuisitte
-"-
ette joutuisi
-"-
te
Te
olisitte joutuneet
olisitte joutunut
ette olisi joutuneet
ette olisi joutunut
he joutuisivat eivät joutuisi he olisivat joutuneet eivät olisi joutuneet
passiivi jouduttaisiin ei jouduttaisi passiivi olisi jouduttu ei olisi jouduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä joutunen en joutune minä lienen joutunut en liene joutunut
sinä joutunet et joutune sinä lienet joutunut et liene joutunut
hän joutunee ei joutune hän lienee joutunut ei liene joutunut
me joutunemme emme joutune me lienemme joutuneet emme liene joutuneet
te
Te
joutunette
-"-
ette joutune
-"-
te
Te
lienette joutuneet
lienette joutunut
ette liene joutuneet
ette liene joutunut
he joutunevat eivät joutune he lienevät joutuneet eivät liene joutuneet
passiivi jouduttaneen ei jouduttane passiivi lienee jouduttu ei liene jouduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä joudu älä joudu sinä
hän joutukoon älköön joutuko hän olkoon joutunut älköön olko joutunut
me joutukaamme älkäämme joutuko me
te
Te
joutukaa
-"-
älkää joutuko
-"-
te
Te
he joutukoot älkööt joutuko he olkoot joutuneet älkööt olko joutuneet
passiivi jouduttakoon älköön jouduttako passiivi olkoon jouduttu älköön olko jouduttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. joutua preesens joutuva jouduttava
pitkä 1. joutuakseen1 perfekti joutunut jouduttu
2. inessiivi joutuessa2 jouduttaessa agentti joutuma4
instruktiivi joutuen kielteinen agentti joutumaton
3. inessiivi joutumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi joutumasta
illatiivi joutumaan
adessiivi joutumalla
abessiivi joutumatta
instruktiivi joutuman jouduttaman
4. nominatiivi joutuminen
partitiivi joutumista
5 joutumaisillaan3