Liite:Verbitaivutus/suomi/kätkeä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kätken en kätke minä olen kätkenyt en ole kätkenyt
sinä kätket et kätke sinä olet kätkenyt et ole kätkenyt
hän kätkee ei kätke hän on kätkenyt ei ole kätkenyt
me kätkemme emme kätke me olemme kätkeneet emme ole kätkeneet
te
Te
kätkette
-"-
ette kätke
-"-
te
Te
olette kätkeneet
olette kätkenyt
ette ole kätkeneet
ette ole kätkenyt
he kätkevät eivät kätke he ovat kätkeneet eivät ole kätkeneet
passiivi kätketään ei kätketä passiivi on kätketty ei ole kätketty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kätkin en kätkenyt minä olin kätkenyt en ollut kätkenyt
sinä kätkit et kätkenyt sinä olit kätkenyt et ollut kätkenyt
hän kätki ei kätkenyt hän oli kätkenyt ei ollut kätkenyt
me kätkimme emme kätkeneet me olimme kätkeneet emme olleet kätkeneet
te
Te
kätkitte
-"-
ette kätkeneet
ette kätkenyt
te
Te
olitte kätkeneet
olitte kätkenyt
ette olleet kätkeneet
ette olleet kätkenyt
he kätkivät eivät kätkeneet he olivat kätkeneet eivät olleet kätkeneet
passiivi kätkettiin ei kätketty passiivi oli kätketty ei ollut kätketty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kätkisin en kätkisi minä olisin kätkenyt en olisi kätkenyt
sinä kätkisit et kätkisi sinä olisit kätkenyt et olisi kätkenyt
hän kätkisi ei kätkisi hän olisi kätkenyt ei olisi kätkenyt
me kätkisimme emme kätkisi me olisimme kätkeneet emme olisi kätkeneet
te
Te
kätkisitte
-"-
ette kätkisi
-"-
te
Te
olisitte kätkeneet
olisitte kätkenyt
ette olisi kätkeneet
ette olisi kätkenyt
he kätkisivät eivät kätkisi he olisivat kätkeneet eivät olisi kätkeneet
passiivi kätkettäisiin ei kätkettäisi passiivi olisi kätketty ei olisi kätketty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kätkenen en kätkene minä lienen kätkenyt en liene kätkenyt
sinä kätkenet et kätkene sinä lienet kätkenyt et liene kätkenyt
hän kätkenee ei kätkene hän lienee kätkenyt ei liene kätkenyt
me kätkenemme emme kätkene me lienemme kätkeneet emme liene kätkeneet
te
Te
kätkenette
-"-
ette kätkene
-"-
te
Te
lienette kätkeneet
lienette kätkenyt
ette liene kätkeneet
ette liene kätkenyt
he kätkenevät eivät kätkene he lienevät kätkeneet eivät liene kätkeneet
passiivi kätkettäneen ei kätkettäne passiivi lienee kätketty ei liene kätketty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kätke älä kätke sinä
hän kätkeköön älköön kätkekö hän olkoon kätkenyt älköön olko kätkenyt
me kätkekäämme älkäämme kätkekö me
te
Te
kätkekää
-"-
älkää kätkekö
-"-
te
Te
he kätkekööt älkööt kätkekö he olkoot kätkeneet älkööt olko kätkeneet
passiivi kätkettäköön älköön kätkettäkö passiivi olkoon kätketty älköön olko kätketty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kätkeä preesens kätkevä kätkettävä
pitkä 1. kätkeäkseen1 perfekti kätkenyt kätketty
2. inessiivi kätkiessä2 kätkettäessä agentti kätkemä4
instruktiivi kätkien kielteinen agentti kätkemätön
3. inessiivi kätkemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kätkemästä
illatiivi kätkemään
adessiivi kätkemällä
abessiivi kätkemättä
instruktiivi kätkemän kätkettämän
4. nominatiivi kätkeminen
partitiivi kätkemistä
5 kätkemäisillään3