Liite:Verbitaivutus/suomi/käväistä

Vartalot
vokaalivartalo käväise-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo käväis-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käväisen en käväise minä olen käväissyt en ole käväissyt
sinä käväiset et käväise sinä olet käväissyt et ole käväissyt
hän käväisee ei käväise hän on käväissyt ei ole käväissyt
me käväisemme emme käväise me olemme käväisseet emme ole käväisseet
te
Te
käväisette
-"-
ette käväise
-"-
te
Te
olette käväisseet
olette käväissyt
ette ole käväisseet
ette ole käväissyt
he käväisevät eivät käväise he ovat käväisseet eivät ole käväisseet
passiivi käväistään ei käväistä passiivi on käväisty ei ole käväisty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käväisin en käväissyt minä olin käväissyt en ollut käväissyt
sinä käväisit et käväissyt sinä olit käväissyt et ollut käväissyt
hän käväisi ei käväissyt hän oli käväissyt ei ollut käväissyt
me käväisimme emme käväisseet me olimme käväisseet emme olleet käväisseet
te
Te
käväisitte
-"-
ette käväisseet
ette käväissyt
te
Te
olitte käväisseet
olitte käväissyt
ette olleet käväisseet
ette olleet käväissyt
he käväisivät eivät käväisseet he olivat käväisseet eivät olleet käväisseet
passiivi käväistiin ei käväisty passiivi oli käväisty ei ollut käväisty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käväisisin en käväisisi minä olisin käväissyt en olisi käväissyt
sinä käväisisit et käväisisi sinä olisit käväissyt et olisi käväissyt
hän käväisisi ei käväisisi hän olisi käväissyt ei olisi käväissyt
me käväisisimme emme käväisisi me olisimme käväisseet emme olisi käväisseet
te
Te
käväisisitte
-"-
ette käväisisi
-"-
te
Te
olisitte käväisseet
olisitte käväissyt
ette olisi käväisseet
ette olisi käväissyt
he käväisisivät eivät käväisisi he olisivat käväisseet eivät olisi käväisseet
passiivi käväistäisiin ei käväistäisi passiivi olisi käväisty ei olisi käväisty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käväissen en käväisse minä lienen käväissyt en liene käväissyt
sinä käväisset et käväisse sinä lienet käväissyt et liene käväissyt
hän käväissee ei käväisse hän lienee käväissyt ei liene käväissyt
me käväissemme emme käväisse me lienemme käväisseet emme liene käväisseet
te
Te
käväissette
-"-
ette käväisse
-"-
te
Te
lienette käväisseet
lienette käväissyt
ette liene käväisseet
ette liene käväissyt
he käväissevät eivät käväisse he lienevät käväisseet eivät liene käväisseet
passiivi käväistäneen ei käväistäne passiivi lienee käväisty ei liene käväisty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä käväise älä käväise sinä
hän käväisköön älköön käväiskö hän olkoon käväissyt älköön olko käväissyt
me käväiskäämme älkäämme käväiskö me
te
Te
käväiskää
-"-
älkää käväiskö
-"-
te
Te
he käväiskööt älkööt käväiskö he olkoot käväisseet älkööt olko käväisseet
passiivi käväistäköön älköön käväistäkö passiivi olkoon käväisty älköön olko käväisty

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. käväistä preesens käväisevä käväistävä
pitkä 1. käväistäkseen1 perfekti käväissyt käväisty
2. inessiivi käväistessä2 käväistäessä agentti käväisemä4
instruktiivi käväisten kielteinen agentti käväisemätön
3. inessiivi käväisemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi käväisemästä
illatiivi käväisemään
adessiivi käväisemällä
abessiivi käväisemättä
instruktiivi käväisemän käväistämän
4. käväiseminen
5 käväisemäisillään3