Liite:Verbitaivutus/suomi/kävellä

Vartalot
vokaalivartalo kävele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kävel-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kävelen en kävele minä olen kävellyt en ole kävellyt
sinä kävelet et kävele sinä olet kävellyt et ole kävellyt
hän kävelee ei kävele hän on kävellyt ei ole kävellyt
me kävelemme emme kävele me olemme kävelleet emme ole kävelleet
te
Te
kävelette
-"-
ette kävele
-"-
te
Te
olette kävelleet
olette kävellyt
ette ole kävelleet
ette ole kävellyt
he kävelevät eivät kävele he ovat kävelleet eivät ole kävelleet
passiivi kävellään ei kävellä passiivi on kävelty ei ole kävelty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kävelin en kävellyt minä olin kävellyt en ollut kävellyt
sinä kävelit et kävellyt sinä olit kävellyt et ollut kävellyt
hän käveli ei kävellyt hän oli kävellyt ei ollut kävellyt
me kävelimme emme kävelleet me olimme kävelleet emme olleet kävelleet
te
Te
kävelitte
-"-
ette kävelleet
ette kävellyt
te
Te
olitte kävelleet
olitte kävellyt
ette olleet kävelleet
ette olleet kävellyt
he kävelivät eivät kävelleet he olivat kävelleet eivät olleet kävelleet
passiivi käveltiin ei kävelty passiivi oli kävelty ei ollut kävelty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kävelisin en kävelisi minä olisin kävellyt en olisi kävellyt
sinä kävelisit et kävelisi sinä olisit kävellyt et olisi kävellyt
hän kävelisi ei kävelisi hän olisi kävellyt ei olisi kävellyt
me kävelisimme emme kävelisi me olisimme kävelleet emme olisi kävelleet
te
Te
kävelisitte
-"-
ette kävelisi
-"-
te
Te
olisitte kävelleet
olisitte kävellyt
ette olisi kävelleet
ette olisi kävellyt
he kävelisivät eivät kävelisi he olisivat kävelleet eivät olisi kävelleet
passiivi käveltäisiin ei käveltäisi passiivi olisi kävelty ei olisi kävelty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kävellen en kävelle minä lienen kävellyt en liene kävellyt
sinä kävellet et kävelle sinä lienet kävellyt et liene kävellyt
hän kävellee ei kävelle hän lienee kävellyt ei liene kävellyt
me kävellemme emme kävelle me lienemme kävelleet emme liene kävelleet
te
Te
kävellette
-"-
ette kävelle
-"-
te
Te
lienette kävelleet
lienette kävellyt
ette liene kävelleet
ette liene kävellyt
he kävellevät eivät kävelle he lienevät kävelleet eivät liene kävelleet
passiivi käveltäneen ei käveltäne passiivi lienee kävelty ei liene kävelty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kävele älä kävele sinä
hän kävelköön älköön kävelkö hän olkoon kävellyt älköön olko kävellyt
me kävelkäämme älkäämme kävelkö me
te
Te
kävelkää
-"-
älkää kävelkö
-"-
te
Te
he kävelkööt älkööt kävelkö he olkoot kävelleet älkööt olko kävelleet
passiivi käveltäköön älköön käveltäkö passiivi olkoon kävelty älköön olko kävelty

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kävellä preesens kävelevä käveltävä
pitkä 1. kävelläkseen1 perfekti kävellyt kävelty
2. inessiivi kävellessä2 käveltäessä agentti kävelemä4
instruktiivi kävellen kielteinen agentti kävelemätön
3. inessiivi kävelemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kävelemästä
illatiivi kävelemään
adessiivi kävelemällä
abessiivi kävelemättä
instruktiivi kävelemän käveltämän
4. käveleminen
5 kävelemäisillään3