Liite:Verbitaivutus/suomi/kasvaa

Vartalot
vokaalivartalo kasva-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kasvan en kasva minä olen kasvanut en ole kasvanut
sinä kasvat et kasva sinä olet kasvanut et ole kasvanut
hän kasvaa ei kasva hän on kasvanut ei ole kasvanut
me kasvamme emme kasva me olemme kasvaneet emme ole kasvaneet
te
Te
kasvatte
-"-
ette kasva
-"-
te
Te
olette kasvaneet
olette kasvanut
ette ole kasvaneet
ette ole kasvanut
he kasvavat eivät kasva he ovat kasvaneet eivät ole kasvaneet
passiivi kasvetaan ei kasveta passiivi on kasvettu ei ole kasvettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kasvoin en kasvanut minä olin kasvanut en ollut kasvanut
sinä kasvoit et kasvanut sinä olit kasvanut et ollut kasvanut
hän kasvoi ei kasvanut hän oli kasvanut ei ollut kasvanut
me kasvoimme emme kasvaneet me olimme kasvaneet emme olleet kasvaneet
te
Te
kasvoitte
-"-
ette kasvaneet
ette kasvanut
te
Te
olitte kasvaneet
olitte kasvanut
ette olleet kasvaneet
ette olleet kasvanut
he kasvoivat eivät kasvaneet he olivat kasvaneet eivät olleet kasvaneet
passiivi kasvettiin ei kasvettu passiivi oli kasvettu ei ollut kasvettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kasvaisin en kasvaisi minä olisin kasvanut en olisi kasvanut
sinä kasvaisit et kasvaisi sinä olisit kasvanut et olisi kasvanut
hän kasvaisi ei kasvaisi hän olisi kasvanut ei olisi kasvanut
me kasvaisimme emme kasvaisi me olisimme kasvaneet emme olisi kasvaneet
te
Te
kasvaisitte
-"-
ette kasvaisi
-"-
te
Te
olisitte kasvaneet
olisitte kasvanut
ette olisi kasvaneet
ette olisi kasvanut
he kasvaisivat eivät kasvaisi he olisivat kasvaneet eivät olisi kasvaneet
passiivi kasvettaisiin ei kasvettaisi passiivi olisi kasvettu ei olisi kasvettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kasvanen en kasvane minä lienen kasvanut en liene kasvanut
sinä kasvanet et kasvane sinä lienet kasvanut et liene kasvanut
hän kasvanee ei kasvane hän lienee kasvanut ei liene kasvanut
me kasvanemme emme kasvane me lienemme kasvaneet emme liene kasvaneet
te
Te
kasvanette
-"-
ette kasvane
-"-
te
Te
lienette kasvaneet
lienette kasvanut
ette liene kasvaneet
ette liene kasvanut
he kasvanevat eivät kasvane he lienevät kasvaneet eivät liene kasvaneet
passiivi kasvettaneen ei kasvettane passiivi lienee kasvettu ei liene kasvettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kasva älä kasva sinä
hän kasvakoon älköön kasvako hän olkoon kasvanut älköön olko kasvanut
me kasvakaamme älkäämme kasvako me
te
Te
kasvakaa
-"-
älkää kasvako
-"-
te
Te
he kasvakoot älkööt kasvako he olkoot kasvaneet älkööt olko kasvaneet
passiivi kasvettakoon älköön kasvettako passiivi olkoon kasvettu älköön olko kasvettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kasvaa preesens kasvava kasvettava
pitkä 1. kasvaakseen1 perfekti kasvanut kasvettu
2. inessiivi kasvaessa2 kasvettaessa agentti kasvama4
instruktiivi kasvaen kielteinen agentti kasvamaton
3. inessiivi kasvamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kasvamasta
illatiivi kasvamaan
adessiivi kasvamalla
abessiivi kasvamatta
instruktiivi kasvaman kasvettaman
4. nominatiivi kasvaminen
partitiivi kasvamista
5 kasvamaisillaan3