Liite:Verbitaivutus/suomi/kehottaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo kehota-
vahva vokaalivartalo kehotta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kehotan en kehota minä olen kehottanut en ole kehottanut
sinä kehotat et kehota sinä olet kehottanut et ole kehottanut
hän kehottaa ei kehota hän on kehottanut ei ole kehottanut
me kehotamme emme kehota me olemme kehottaneet emme ole kehottaneet
te
Te
kehotatte
-"-
ette kehota
-"-
te
Te
olette kehottaneet
olette kehottanut
ette ole kehottaneet
ette ole kehottanut
he kehottavat eivät kehota he ovat kehottaneet eivät ole kehottaneet
passiivi kehotetaan ei kehoteta passiivi on kehotettu ei ole kehotettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kehotin en kehottanut minä olin kehottanut en ollut kehottanut
sinä kehotit et kehottanut sinä olit kehottanut et ollut kehottanut
hän kehotti ei kehottanut hän oli kehottanut ei ollut kehottanut
me kehotimme emme kehottaneet me olimme kehottaneet emme olleet kehottaneet
te
Te
kehotitte
-"-
ette kehottaneet
ette kehottanut
te
Te
olitte kehottaneet
olitte kehottanut
ette olleet kehottaneet
ette olleet kehottanut
he kehottivat eivät kehottaneet he olivat kehottaneet eivät olleet kehottaneet
passiivi kehotettiin ei kehotettu passiivi oli kehotettu ei ollut kehotettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kehottaisin en kehottaisi minä olisin kehottanut en olisi kehottanut
sinä kehottaisit et kehottaisi sinä olisit kehottanut et olisi kehottanut
hän kehottaisi ei kehottaisi hän olisi kehottanut ei olisi kehottanut
me kehottaisimme emme kehottaisi me olisimme kehottaneet emme olisi kehottaneet
te
Te
kehottaisitte
-"-
ette kehottaisi
-"-
te
Te
olisitte kehottaneet
olisitte kehottanut
ette olisi kehottaneet
ette olisi kehottanut
he kehottaisivat eivät kehottaisi he olisivat kehottaneet eivät olisi kehottaneet
passiivi kehotettaisiin ei kehotettaisi passiivi olisi kehotettu ei olisi kehotettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kehottanen en kehottane minä lienen kehottanut en liene kehottanut
sinä kehottanet et kehottane sinä lienet kehottanut et liene kehottanut
hän kehottanee ei kehottane hän lienee kehottanut ei liene kehottanut
me kehottanemme emme kehottane me lienemme kehottaneet emme liene kehottaneet
te
Te
kehottanette
-"-
ette kehottane
-"-
te
Te
lienette kehottaneet
lienette kehottanut
ette liene kehottaneet
ette liene kehottanut
he kehottanevat eivät kehottane he lienevät kehottaneet eivät liene kehottaneet
passiivi kehotettaneen ei kehotettane passiivi lienee kehotettu ei liene kehotettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kehota älä kehota sinä
hän kehottakoon älköön kehottako hän olkoon kehottanut älköön olko kehottanut
me kehottakaamme älkäämme kehottako me
te
Te
kehottakaa
-"-
älkää kehottako
-"-
te
Te
he kehottakoot älkööt kehottako he olkoot kehottaneet älkööt olko kehottaneet
passiivi kehotettakoon älköön kehotettako passiivi olkoon kehotettu älköön olko kehotettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kehottaa preesens kehottava kehotettava
pitkä 1. kehottaakseen1 perfekti kehottanut kehotettu
2. inessiivi kehottaessa2 kehotettaessa agentti kehottama4
instruktiivi kehottaen kielteinen agentti kehottamaton
3. inessiivi kehottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kehottamasta
illatiivi kehottamaan
adessiivi kehottamalla
abessiivi kehottamatta
instruktiivi kehottaman kehotettaman
4. kehottaminen
5 kehottamaisillaan3