Liite:Verbitaivutus/suomi/kiihottaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiihotan en kiihota minä olen kiihottanut en ole kiihottanut
sinä kiihotat et kiihota sinä olet kiihottanut et ole kiihottanut
hän kiihottaa ei kiihota hän on kiihottanut ei ole kiihottanut
me kiihotamme emme kiihota me olemme kiihottaneet emme ole kiihottaneet
te
Te
kiihotatte
-"-
ette kiihota
-"-
te
Te
olette kiihottaneet
olette kiihottanut
ette ole kiihottaneet
ette ole kiihottanut
he kiihottavat eivät kiihota he ovat kiihottaneet eivät ole kiihottaneet
passiivi kiihotetaan ei kiihoteta passiivi on kiihotettu ei ole kiihotettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiihotin en kiihottanut minä olin kiihottanut en ollut kiihottanut
sinä kiihotit et kiihottanut sinä olit kiihottanut et ollut kiihottanut
hän kiihotti ei kiihottanut hän oli kiihottanut ei ollut kiihottanut
me kiihotimme emme kiihottaneet me olimme kiihottaneet emme olleet kiihottaneet
te
Te
kiihotitte
-"-
ette kiihottaneet
ette kiihottanut
te
Te
olitte kiihottaneet
olitte kiihottanut
ette olleet kiihottaneet
ette olleet kiihottanut
he kiihottivat eivät kiihottaneet he olivat kiihottaneet eivät olleet kiihottaneet
passiivi kiihotettiin ei kiihotettu passiivi oli kiihotettu ei ollut kiihotettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiihottaisin en kiihottaisi minä olisin kiihottanut en olisi kiihottanut
sinä kiihottaisit et kiihottaisi sinä olisit kiihottanut et olisi kiihottanut
hän kiihottaisi ei kiihottaisi hän olisi kiihottanut ei olisi kiihottanut
me kiihottaisimme emme kiihottaisi me olisimme kiihottaneet emme olisi kiihottaneet
te
Te
kiihottaisitte
-"-
ette kiihottaisi
-"-
te
Te
olisitte kiihottaneet
olisitte kiihottanut
ette olisi kiihottaneet
ette olisi kiihottanut
he kiihottaisivat eivät kiihottaisi he olisivat kiihottaneet eivät olisi kiihottaneet
passiivi kiihotettaisiin ei kiihotettaisi passiivi olisi kiihotettu ei olisi kiihotettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiihottanen en kiihottane minä lienen kiihottanut en liene kiihottanut
sinä kiihottanet et kiihottane sinä lienet kiihottanut et liene kiihottanut
hän kiihottanee ei kiihottane hän lienee kiihottanut ei liene kiihottanut
me kiihottanemme emme kiihottane me lienemme kiihottaneet emme liene kiihottaneet
te
Te
kiihottanette
-"-
ette kiihottane
-"-
te
Te
lienette kiihottaneet
lienette kiihottanut
ette liene kiihottaneet
ette liene kiihottanut
he kiihottanevat eivät kiihottane he lienevät kiihottaneet eivät liene kiihottaneet
passiivi kiihotettaneen ei kiihotettane passiivi lienee kiihotettu ei liene kiihotettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kiihota älä kiihota sinä
hän kiihottakoon älköön kiihottako hän olkoon kiihottanut älköön olko kiihottanut
me kiihottakaamme älkäämme kiihottako me
te
Te
kiihottakaa
-"-
älkää kiihottako
-"-
te
Te
he kiihottakoot älkööt kiihottako he olkoot kiihottaneet älkööt olko kiihottaneet
passiivi kiihotettakoon älköön kiihotettako passiivi olkoon kiihotettu älköön olko kiihotettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kiihottaa preesens kiihottava kiihotettava
pitkä 1. kiihottaakseen1 perfekti kiihottanut kiihotettu
2. inessiivi kiihottaessa2 kiihotettaessa agentti kiihottama4
instruktiivi kiihottaen kielteinen agentti kiihottamaton
3. inessiivi kiihottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kiihottamasta
illatiivi kiihottamaan
adessiivi kiihottamalla
abessiivi kiihottamatta
instruktiivi kiihottaman kiihotettaman
4. nominatiivi kiihottaminen
partitiivi kiihottamista
5 kiihottamaisillaan3