Liite:Verbitaivutus/suomi/kiteyttää

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiteytän en kiteytä minä olen kiteyttänyt en ole kiteyttänyt
sinä kiteytät et kiteytä sinä olet kiteyttänyt et ole kiteyttänyt
hän kiteyttää ei kiteytä hän on kiteyttänyt ei ole kiteyttänyt
me kiteytämme emme kiteytä me olemme kiteyttäneet emme ole kiteyttäneet
te
Te
kiteytätte
-"-
ette kiteytä
-"-
te
Te
olette kiteyttäneet
olette kiteyttänyt
ette ole kiteyttäneet
ette ole kiteyttänyt
he kiteyttävät eivät kiteytä he ovat kiteyttäneet eivät ole kiteyttäneet
passiivi kiteytetään ei kiteytetä passiivi on kiteytetty ei ole kiteytetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiteytin en kiteyttänyt minä olin kiteyttänyt en ollut kiteyttänyt
sinä kiteytit et kiteyttänyt sinä olit kiteyttänyt et ollut kiteyttänyt
hän kiteytti ei kiteyttänyt hän oli kiteyttänyt ei ollut kiteyttänyt
me kiteytimme emme kiteyttäneet me olimme kiteyttäneet emme olleet kiteyttäneet
te
Te
kiteytitte
-"-
ette kiteyttäneet
ette kiteyttänyt
te
Te
olitte kiteyttäneet
olitte kiteyttänyt
ette olleet kiteyttäneet
ette olleet kiteyttänyt
he kiteyttivät eivät kiteyttäneet he olivat kiteyttäneet eivät olleet kiteyttäneet
passiivi kiteytettiin ei kiteytetty passiivi oli kiteytetty ei ollut kiteytetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiteyttäisin en kiteyttäisi minä olisin kiteyttänyt en olisi kiteyttänyt
sinä kiteyttäisit et kiteyttäisi sinä olisit kiteyttänyt et olisi kiteyttänyt
hän kiteyttäisi ei kiteyttäisi hän olisi kiteyttänyt ei olisi kiteyttänyt
me kiteyttäisimme emme kiteyttäisi me olisimme kiteyttäneet emme olisi kiteyttäneet
te
Te
kiteyttäisitte
-"-
ette kiteyttäisi
-"-
te
Te
olisitte kiteyttäneet
olisitte kiteyttänyt
ette olisi kiteyttäneet
ette olisi kiteyttänyt
he kiteyttäisivät eivät kiteyttäisi he olisivat kiteyttäneet eivät olisi kiteyttäneet
passiivi kiteytettäisiin ei kiteytettäisi passiivi olisi kiteytetty ei olisi kiteytetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiteyttänen en kiteyttäne minä lienen kiteyttänyt en liene kiteyttänyt
sinä kiteyttänet et kiteyttäne sinä lienet kiteyttänyt et liene kiteyttänyt
hän kiteyttänee ei kiteyttäne hän lienee kiteyttänyt ei liene kiteyttänyt
me kiteyttänemme emme kiteyttäne me lienemme kiteyttäneet emme liene kiteyttäneet
te
Te
kiteyttänette
-"-
ette kiteyttäne
-"-
te
Te
lienette kiteyttäneet
lienette kiteyttänyt
ette liene kiteyttäneet
ette liene kiteyttänyt
he kiteyttänevät eivät kiteyttäne he lienevät kiteyttäneet eivät liene kiteyttäneet
passiivi kiteytettäneen ei kiteytettäne passiivi lienee kiteytetty ei liene kiteytetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kiteytä älä kiteytä sinä
hän kiteyttäköön älköön kiteyttäkö hän olkoon kiteyttänyt älköön olko kiteyttänyt
me kiteyttäkäämme älkäämme kiteyttäkö me
te
Te
kiteyttäkää
-"-
älkää kiteyttäkö
-"-
te
Te
he kiteyttäkööt älkööt kiteyttäkö he olkoot kiteyttäneet älkööt olko kiteyttäneet
passiivi kiteytettäköön älköön kiteytettäkö passiivi olkoon kiteytetty älköön olko kiteytetty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kiteyttää preesens kiteyttävä kiteytettävä
pitkä 1. kiteyttääkseen1 perfekti kiteyttänyt kiteytetty
2. inessiivi kiteyttäessä2 kiteytettäessä agentti kiteyttämä4
instruktiivi kiteyttäen kielteinen agentti kiteyttämätön
3. inessiivi kiteyttämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kiteyttämästä
illatiivi kiteyttämään
adessiivi kiteyttämällä
abessiivi kiteyttämättä
instruktiivi kiteyttämän kiteytettämän
4. nominatiivi kiteyttäminen
partitiivi kiteyttämistä
5 kiteyttämäisillään3