Liite:Verbitaivutus/suomi/kohota

Vartalot
vokaalivartalo kohoa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kohot-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kohoan en kohoa minä olen kohonnut en ole kohonnut
sinä kohoat et kohoa sinä olet kohonnut et ole kohonnut
hän kohoaa ei kohoa hän on kohonnut ei ole kohonnut
me kohoamme emme kohoa me olemme kohonneet emme ole kohonneet
te
Te
kohoatte
-"-
ette kohoa
-"-
te
Te
olette kohonneet
olette kohonnut
ette ole kohonneet
ette ole kohonnut
he kohoavat eivät kohoa he ovat kohonneet eivät ole kohonneet
passiivi kohotaan ei kohota passiivi on kohottu ei ole kohottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kohosin en kohonnut minä olin kohonnut en ollut kohonnut
sinä kohosit et kohonnut sinä olit kohonnut et ollut kohonnut
hän kohosi ei kohonnut hän oli kohonnut ei ollut kohonnut
me kohosimme emme kohonneet me olimme kohonneet emme olleet kohonneet
te
Te
kohositte
-"-
ette kohonneet
ette kohonnut
te
Te
olitte kohonneet
olitte kohonnut
ette olleet kohonneet
ette olleet kohonnut
he kohosivat eivät kohonneet he olivat kohonneet eivät olleet kohonneet
passiivi kohottiin ei kohottu passiivi oli kohottu ei ollut kohottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kohoaisin
(kohoisin)
en kohoaisi
(kohoisi)
minä olisin kohonnut en olisi kohonnut
sinä kohoaisit
(kohoisit)
et kohoaisi
(kohoisi)
sinä olisit kohonnut et olisi kohonnut
hän kohoaisi
(kohoisi)
ei kohoaisi
(kohoisi)
hän olisi kohonnut ei olisi kohonnut
me kohoaisimme
(kohoisimme)
emme kohoaisi
(kohoisi)
me olisimme kohonneet emme olisi kohonneet
te
Te
kohoaisitte
(kohoisitte)
-"-
ette kohoaisi
(kohoisi)
-"-
te
Te
olisitte kohonneet
olisitte kohonnut
ette olisi kohonneet
ette olisi kohonnut
he kohoaisivat
(kohoisivat )
eivät kohoaisi
(kohoisi)
he olisivat kohonneet eivät olisi kohonneet
passiivi kohottaisiin ei kohottaisi passiivi olisi kohottu ei olisi kohottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kohonnen en kohonne minä lienen kohonnut en liene kohonnut
sinä kohonnet et kohonne sinä lienet kohonnut et liene kohonnut
hän kohonnee ei kohonne hän lienee kohonnut ei liene kohonnut
me kohonnemme emme kohonne me lienemme kohonneet emme liene kohonneet
te
Te
kohonnette
-"-
ette kohonne
-"-
te
Te
lienette kohonneet
lienette kohonnut
ette liene kohonneet
ette liene kohonnut
he kohonnevat eivät kohonne he lienevät kohonneet eivät liene kohonneet
passiivi kohottaneen ei kohottane passiivi lienee kohottu ei liene kohottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kohoa älä kohoa sinä
hän kohotkoon älköön kohotko hän olkoon kohonnut älköön olko kohonnut
me kohotkaamme älkäämme kohotko me
te
Te
kohotkaa
-"-
älkää kohotko
-"-
te
Te
he kohotkoot älkööt kohotko he olkoot kohonneet älkööt olko kohonneet
passiivi kohottakoon älköön kohottako passiivi olkoon kohottu älköön olko kohottu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kohota preesens kohoava kohottava
pitkä 1. kohotakseen1 perfekti kohonnut kohottu
2. inessiivi kohotessa2 kohottaessa agentti kohoama4
instruktiivi kohoten kielteinen agentti kohoamaton
3. inessiivi kohoamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kohoamasta
illatiivi kohoamaan
adessiivi kohoamalla
abessiivi kohoamatta
instruktiivi kohoaman kohottaman
4. kohoaminen
5 kohoamaisillaan3