Liite:Verbitaivutus/suomi/kommunikoida

Vartalot
vokaalivartalo kommunikoi-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kommunikoin
(kommunikoitsen)
en kommunikoi
(kommunikoitse)
minä olen kommunikoinut en ole kommunikoinut
sinä kommunikoit
(kommunikoitset)
et kommunikoi
(kommunikoitse)
sinä olet kommunikoinut et ole kommunikoinut
hän kommunikoi
(kommunikoitsee)
ei kommunikoi
(kommunikoitse)
hän on kommunikoinut ei ole kommunikoinut
me kommunikoimme
(kommunikoitsemme)
emme kommunikoi
(kommunikoitse)
me olemme kommunikoineet emme ole kommunikoineet
te
Te
kommunikoitte
(kommunikoitsette)
-"-
ette kommunikoi
(kommunikoitse)
-"-
te
Te
olette kommunikoineet
olette kommunikoinut
ette ole kommunikoineet
ette ole kommunikoinut
he kommunikoivat
(kommunikoitsevat)
eivät kommunikoi
(kommunikoitse)
he ovat kommunikoineet eivät ole kommunikoineet
passiivi kommunikoidaan ei kommunikoida passiivi on kommunikoitu ei ole kommunikoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kommunikoin
(kommunikoitsin)
en kommunikoinut minä olin kommunikoinut en ollut kommunikoinut
sinä kommunikoit
(kommunikoitsit)
et kommunikoinut sinä olit kommunikoinut et ollut kommunikoinut
hän kommunikoi
(kommunikoitsi)
ei kommunikoinut hän oli kommunikoinut ei ollut kommunikoinut
me kommunikoimme
(kommunikoitsimme)
emme kommunikoineet me olimme kommunikoineet emme olleet kommunikoineet
te
Te
kommunikoitte
(kommunikoitsitte)
-"-
ette kommunikoineet
ette kommunikoinut
te
Te
olitte kommunikoineet
olitte kommunikoinut
ette olleet kommunikoineet
ette olleet kommunikoinut
he kommunikoivat
(kommunikoitsivat)
eivät kommunikoineet he olivat kommunikoineet eivät olleet kommunikoineet
passiivi kommunikoitiin ei kommunikoitu passiivi oli kommunikoitu ei ollut kommunikoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kommunikoisin
(kommunikoitsisin)
en kommunikoisi
(kommunikoitsisi)
minä olisin kommunikoinut en olisi kommunikoinut
sinä kommunikoisit
(kommunikoitsisit)
et kommunikoisi
(kommunikoitsisi)
sinä olisit kommunikoinut et olisi kommunikoinut
hän kommunikoisi
(kommunikoitsisi)
ei kommunikoisi
(kommunikoitsisi)
hän olisi kommunikoinut ei olisi kommunikoinut
me kommunikoisimme
(kommunikoitsisimme)
emme kommunikoisi
(kommunikoitsisi)
me olisimme kommunikoineet emme olisi kommunikoineet
te
Te
kommunikoisitte
(kommunikoitsisitte)
-"-
ette kommunikoisi
(kommunikoitsisi)
-"-
te
Te
olisitte kommunikoineet
olisitte kommunikoinut
ette olisi kommunikoineet
ette olisi kommunikoinut
he kommunikoisivat
(kommunikoitsisivat)
eivät kommunikoisi
(kommunikoitsisi)
he olisivat kommunikoineet eivät olisi kommunikoineet
passiivi kommunikoitaisiin ei kommunikoitaisi passiivi olisi kommunikoitu ei olisi kommunikoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kommunikoinen en kommunikoine minä lienen kommunikoinut en liene kommunikoinut
sinä kommunikoinet et kommunikoine sinä lienet kommunikoinut et liene kommunikoinut
hän kommunikoinee ei kommunikoine hän lienee kommunikoinut ei liene kommunikoinut
me kommunikoinemme emme kommunikoine me lienemme kommunikoineet emme liene kommunikoineet
te
Te
kommunikoinette
-"-
ette kommunikoine
-"-
te
Te
lienette kommunikoineet
lienette kommunikoinut
ette liene kommunikoineet
ette liene kommunikoinut
he kommunikoinevat eivät kommunikoine he lienevät kommunikoineet eivät liene kommunikoineet
passiivi kommunikoitaneen ei kommunikoitane passiivi lienee kommunikoitu ei liene kommunikoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kommunikoi
(kommunikoitse)
älä kommunikoi
(kommunikoitse)
sinä
hän kommunikoikoon älköön kommunikoiko hän olkoon kommunikoinut älköön olko kommunikoinut
me kommunikoikaamme älkäämme kommunikoiko me
te
Te
kommunikoikaa
-"-
älkää kommunikoiko
-"-
te
Te
he kommunikoikoot älkööt kommunikoiko he olkoot kommunikoineet älkööt olko kommunikoineet
passiivi kommunikoitakoon älköön kommunikoitako passiivi olkoon kommunikoitu älköön olko kommunikoitu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kommunikoida preesens kommunikoiva
(kommunikoitseva)
kommunikoitava
pitkä 1. kommunikoidakseen1 perfekti kommunikoinut kommunikoitu
2. inessiivi kommunikoidessa2 kommunikoitaessa agentti kommunikoima
(kommunikoitsema)4
instruktiivi kommunikoiden kielteinen agentti kommunikoimaton
(kommunikoitsematon)
3. inessiivi kommunikoimassa
(kommunikoitsemassa)
1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kommunikoimasta
(kommunikoitsemasta)
illatiivi kommunikoimaan
(kommunikoitsemaan)
adessiivi kommunikoimalla
(kommunikoitsemalla)
abessiivi kommunikoimatta
(kommunikoitsematta)
instruktiivi kommunikoiman kommunikoitaman
4. nominatiivi kommunikoiminen
(kommunikoitseminen)
partitiivi kommunikoimista
(kommunikoitsemista)
5 kommunikoimaisillaan
(kommunikoitsemaisillaan)3