Liite:Verbitaivutus/suomi/kontata

Vartalot
vokaalivartalo konttaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kontat-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä konttaan en konttaa minä olen kontannut en ole kontannut
sinä konttaat et konttaa sinä olet kontannut et ole kontannut
hän konttaa ei konttaa hän on kontannut ei ole kontannut
me konttaamme emme konttaa me olemme kontanneet emme ole kontanneet
te
Te
konttaatte
-"-
ette konttaa
-"-
te
Te
olette kontanneet
olette kontannut
ette ole kontanneet
ette ole kontannut
he konttaavat eivät konttaa he ovat kontanneet eivät ole kontanneet
passiivi kontataan ei kontata passiivi on kontattu ei ole kontattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä konttasin en kontannut minä olin kontannut en ollut kontannut
sinä konttasit et kontannut sinä olit kontannut et ollut kontannut
hän konttasi ei kontannut hän oli kontannut ei ollut kontannut
me konttasimme emme kontanneet me olimme kontanneet emme olleet kontanneet
te
Te
konttasitte
-"-
ette kontanneet
ette kontannut
te
Te
olitte kontanneet
olitte kontannut
ette olleet kontanneet
ette olleet kontannut
he konttasivat eivät kontanneet he olivat kontanneet eivät olleet kontanneet
passiivi kontattiin ei kontattu passiivi oli kontattu ei ollut kontattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä konttaisin en konttaisi minä olisin kontannut en olisi kontannut
sinä konttaisit et konttaisi sinä olisit kontannut et olisi kontannut
hän konttaisi ei konttaisi hän olisi kontannut ei olisi kontannut
me konttaisimme emme konttaisi me olisimme kontanneet emme olisi kontanneet
te
Te
konttaisitte
-"-
ette konttaisi
-"-
te
Te
olisitte kontanneet
olisitte kontannut
ette olisi kontanneet
ette olisi kontannut
he konttaisivat eivät konttaisi he olisivat kontanneet eivät olisi kontanneet
passiivi kontattaisiin ei kontattaisi passiivi olisi kontattu ei olisi kontattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kontannen en kontanne minä lienen kontannut en liene kontannut
sinä kontannet et kontanne sinä lienet kontannut et liene kontannut
hän kontannee ei kontanne hän lienee kontannut ei liene kontannut
me kontannemme emme kontanne me lienemme kontanneet emme liene kontanneet
te
Te
kontannette
-"-
ette kontanne
-"-
te
Te
lienette kontanneet
lienette kontannut
ette liene kontanneet
ette liene kontannut
he kontannevat eivät kontanne he lienevät kontanneet eivät liene kontanneet
passiivi kontattaneen ei kontattane passiivi lienee kontattu ei liene kontattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä konttaa älä konttaa sinä
hän kontatkoon älköön kontatko hän olkoon kontannut älköön olko kontannut
me kontatkaamme älkäämme kontatko me
te
Te
kontatkaa
-"-
älkää kontatko
-"-
te
Te
he kontatkoot älkööt kontatko he olkoot kontanneet älkööt olko kontanneet
passiivi kontattakoon älköön kontattako passiivi olkoon kontattu älköön olko kontattu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kontata preesens konttaava kontattava
pitkä 1. kontatakseen1 perfekti kontannut kontattu
2. inessiivi kontatessa2 kontattaessa agentti konttaama4
instruktiivi kontaten kielteinen agentti konttaamaton
3. inessiivi konttaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi konttaamasta
illatiivi konttaamaan
adessiivi konttaamalla
abessiivi konttaamatta
instruktiivi konttaaman kontattaman
4. konttaaminen
5 konttaamaisillaan3