Liite:Verbitaivutus/suomi/kosiskella

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kosiskelen en kosiskele minä olen kosiskellut en ole kosiskellut
sinä kosiskelet et kosiskele sinä olet kosiskellut et ole kosiskellut
hän ei kosiskele hän on kosiskellut ei ole kosiskellut
me kosiskelemme emme kosiskele me olemme kosiskelleet emme ole kosiskelleet
te
Te
kosiskelette
-"-
ette kosiskele
-"-
te
Te
olette kosiskelleet
olette kosiskellut
ette ole kosiskelleet
ette ole kosiskellut
he kosiskelevat eivät kosiskele he ovat kosiskelleet eivät ole kosiskelleet
passiivi kosiskellaan ei kosiskella passiivi on kosiskeltu ei ole kosiskeltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kosiskelin en kosiskellut minä olin kosiskellut en ollut kosiskellut
sinä kosiskelit et kosiskellut sinä olit kosiskellut et ollut kosiskellut
hän kosiskeli ei kosiskellut hän oli kosiskellut ei ollut kosiskellut
me kosiskelimme emme kosiskelleet me olimme kosiskelleet emme olleet kosiskelleet
te
Te
kosiskelitte
-"-
ette kosiskelleet
ette kosiskellut
te
Te
olitte kosiskelleet
olitte kosiskellut
ette olleet kosiskelleet
ette olleet kosiskellut
he kosiskelivat eivät kosiskelleet he olivat kosiskelleet eivät olleet kosiskelleet
passiivi kosiskeltiin ei kosiskeltu passiivi oli kosiskeltu ei ollut kosiskeltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kosiskelisin en kosiskelisi minä olisin kosiskellut en olisi kosiskellut
sinä kosiskelisit et kosiskelisi sinä olisit kosiskellut et olisi kosiskellut
hän kosiskelisi ei kosiskelisi hän olisi kosiskellut ei olisi kosiskellut
me kosiskelisimme emme kosiskelisi me olisimme kosiskelleet emme olisi kosiskelleet
te
Te
kosiskelisitte
-"-
ette kosiskelisi
-"-
te
Te
olisitte kosiskelleet
olisitte kosiskellut
ette olisi kosiskelleet
ette olisi kosiskellut
he kosiskelisivat eivät kosiskelisi he olisivat kosiskelleet eivät olisi kosiskelleet
passiivi kosiskeltaisiin ei kosiskeltaisi passiivi olisi kosiskeltu ei olisi kosiskeltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kosiskellen en kosiskelle minä lienen kosiskellut en liene kosiskellut
sinä kosiskellet et kosiskelle sinä lienet kosiskellut et liene kosiskellut
hän kosiskellee ei kosiskelle hän lienee kosiskellut ei liene kosiskellut
me kosiskellemme emme kosiskelle me lienemme kosiskelleet emme liene kosiskelleet
te
Te
kosiskellette
-"-
ette kosiskelle
-"-
te
Te
lienette kosiskelleet
lienette kosiskellut
ette liene kosiskelleet
ette liene kosiskellut
he kosiskellevat eivät kosiskelle he lienevät kosiskelleet eivät liene kosiskelleet
passiivi kosiskeltaneen ei kosiskeltane passiivi lienee kosiskeltu ei liene kosiskeltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kosiskele älä kosiskele sinä
hän kosiskelkoon älköön kosiskelko hän olkoon kosiskellut älköön olko kosiskellut
me kosiskelkaamme älkäämme kosiskelko me
te
Te
kosiskelkaa
-"-
älkää kosiskelko
-"-
te
Te
he kosiskelkoot älkööt kosiskelko he olkoot kosiskelleet älkööt olko kosiskelleet
passiivi kosiskeltakoon älköön kosiskeltako passiivi olkoon kosiskeltu älköön olko kosiskeltu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kosiskella preesens kosiskeleva kosiskeltava
pitkä 1. kosiskellakseen1 perfekti kosiskellut kosiskeltu
2. inessiivi kosiskellessa2 kosiskeltaessa agentti kosiskelema4
instruktiivi kosiskellen kielteinen agentti kosiskelematon
3. inessiivi kosiskelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kosiskelemasta
illatiivi kosiskelemaan
adessiivi kosiskelemalla
abessiivi kosiskelematta
instruktiivi kosiskeleman kosiskeltaman
4. nominatiivi kosiskeleminen
partitiivi kosiskelemista
5 kosiskelemaisillaan3