Liite:Verbitaivutus/suomi/kuitata

Vartalot
vokaalivartalo kuittaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kuitat-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuittaan en kuittaa minä olen kuitannut en ole kuitannut
sinä kuittaat et kuittaa sinä olet kuitannut et ole kuitannut
hän kuittaa ei kuittaa hän on kuitannut ei ole kuitannut
me kuittaamme emme kuittaa me olemme kuitanneet emme ole kuitanneet
te
Te
kuittaatte
-"-
ette kuittaa
-"-
te
Te
olette kuitanneet
olette kuitannut
ette ole kuitanneet
ette ole kuitannut
he kuittaavat eivät kuittaa he ovat kuitanneet eivät ole kuitanneet
passiivi kuitataan ei kuitata passiivi on kuitattu ei ole kuitattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuittasin en kuitannut minä olin kuitannut en ollut kuitannut
sinä kuittasit et kuitannut sinä olit kuitannut et ollut kuitannut
hän kuittasi ei kuitannut hän oli kuitannut ei ollut kuitannut
me kuittasimme emme kuitanneet me olimme kuitanneet emme olleet kuitanneet
te
Te
kuittasitte
-"-
ette kuitanneet
ette kuitannut
te
Te
olitte kuitanneet
olitte kuitannut
ette olleet kuitanneet
ette olleet kuitannut
he kuittasivat eivät kuitanneet he olivat kuitanneet eivät olleet kuitanneet
passiivi kuitattiin ei kuitattu passiivi oli kuitattu ei ollut kuitattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuittaisin en kuittaisi minä olisin kuitannut en olisi kuitannut
sinä kuittaisit et kuittaisi sinä olisit kuitannut et olisi kuitannut
hän kuittaisi ei kuittaisi hän olisi kuitannut ei olisi kuitannut
me kuittaisimme emme kuittaisi me olisimme kuitanneet emme olisi kuitanneet
te
Te
kuittaisitte
-"-
ette kuittaisi
-"-
te
Te
olisitte kuitanneet
olisitte kuitannut
ette olisi kuitanneet
ette olisi kuitannut
he kuittaisivat eivät kuittaisi he olisivat kuitanneet eivät olisi kuitanneet
passiivi kuitattaisiin ei kuitattaisi passiivi olisi kuitattu ei olisi kuitattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuitannen en kuitanne minä lienen kuitannut en liene kuitannut
sinä kuitannet et kuitanne sinä lienet kuitannut et liene kuitannut
hän kuitannee ei kuitanne hän lienee kuitannut ei liene kuitannut
me kuitannemme emme kuitanne me lienemme kuitanneet emme liene kuitanneet
te
Te
kuitannette
-"-
ette kuitanne
-"-
te
Te
lienette kuitanneet
lienette kuitannut
ette liene kuitanneet
ette liene kuitannut
he kuitannevat eivät kuitanne he lienevät kuitanneet eivät liene kuitanneet
passiivi kuitattaneen ei kuitattane passiivi lienee kuitattu ei liene kuitattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kuittaa älä kuittaa sinä
hän kuitatkoon älköön kuitatko hän olkoon kuitannut älköön olko kuitannut
me kuitatkaamme älkäämme kuitatko me
te
Te
kuitatkaa
-"-
älkää kuitatko
-"-
te
Te
he kuitatkoot älkööt kuitatko he olkoot kuitanneet älkööt olko kuitanneet
passiivi kuitattakoon älköön kuitattako passiivi olkoon kuitattu älköön olko kuitattu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kuitata preesens kuittaava kuitattava
pitkä 1. kuitatakseen1 perfekti kuitannut kuitattu
2. inessiivi kuitatessa2 kuitattaessa agentti kuittaama4
instruktiivi kuitaten kielteinen agentti kuittaamaton
3. inessiivi kuittaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kuittaamasta
illatiivi kuittaamaan
adessiivi kuittaamalla
abessiivi kuittaamatta
instruktiivi kuittaaman kuitattaman
4. kuittaaminen
5 kuittaamaisillaan3