Liite:Verbitaivutus/suomi/kuntoilla

Vartalot
vokaalivartalo kuntoile-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kuntoil-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuntoilen en kuntoile minä olen kuntoillut en ole kuntoillut
sinä kuntoilet et kuntoile sinä olet kuntoillut et ole kuntoillut
hän kuntoilee ei kuntoile hän on kuntoillut ei ole kuntoillut
me kuntoilemme emme kuntoile me olemme kuntoilleet emme ole kuntoilleet
te
Te
kuntoilette
-"-
ette kuntoile
-"-
te
Te
olette kuntoilleet
olette kuntoillut
ette ole kuntoilleet
ette ole kuntoillut
he kuntoilevat eivät kuntoile he ovat kuntoilleet eivät ole kuntoilleet
passiivi kuntoillaan ei kuntoilla passiivi on kuntoiltu ei ole kuntoiltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuntoilin en kuntoillut minä olin kuntoillut en ollut kuntoillut
sinä kuntoilit et kuntoillut sinä olit kuntoillut et ollut kuntoillut
hän kuntoili ei kuntoillut hän oli kuntoillut ei ollut kuntoillut
me kuntoilimme emme kuntoilleet me olimme kuntoilleet emme olleet kuntoilleet
te
Te
kuntoilitte
-"-
ette kuntoilleet
ette kuntoillut
te
Te
olitte kuntoilleet
olitte kuntoillut
ette olleet kuntoilleet
ette olleet kuntoillut
he kuntoilivat eivät kuntoilleet he olivat kuntoilleet eivät olleet kuntoilleet
passiivi kuntoiltiin ei kuntoiltu passiivi oli kuntoiltu ei ollut kuntoiltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuntoilisin en kuntoilisi minä olisin kuntoillut en olisi kuntoillut
sinä kuntoilisit et kuntoilisi sinä olisit kuntoillut et olisi kuntoillut
hän kuntoilisi ei kuntoilisi hän olisi kuntoillut ei olisi kuntoillut
me kuntoilisimme emme kuntoilisi me olisimme kuntoilleet emme olisi kuntoilleet
te
Te
kuntoilisitte
-"-
ette kuntoilisi
-"-
te
Te
olisitte kuntoilleet
olisitte kuntoillut
ette olisi kuntoilleet
ette olisi kuntoillut
he kuntoilisivat eivät kuntoilisi he olisivat kuntoilleet eivät olisi kuntoilleet
passiivi kuntoiltaisiin ei kuntoiltaisi passiivi olisi kuntoiltu ei olisi kuntoiltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuntoillen en kuntoille minä lienen kuntoillut en liene kuntoillut
sinä kuntoillet et kuntoille sinä lienet kuntoillut et liene kuntoillut
hän kuntoillee ei kuntoille hän lienee kuntoillut ei liene kuntoillut
me kuntoillemme emme kuntoille me lienemme kuntoilleet emme liene kuntoilleet
te
Te
kuntoillette
-"-
ette kuntoille
-"-
te
Te
lienette kuntoilleet
lienette kuntoillut
ette liene kuntoilleet
ette liene kuntoillut
he kuntoillevat eivät kuntoille he lienevät kuntoilleet eivät liene kuntoilleet
passiivi kuntoiltaneen ei kuntoiltane passiivi lienee kuntoiltu ei liene kuntoiltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kuntoile älä kuntoile sinä
hän kuntoilkoon älköön kuntoilko hän olkoon kuntoillut älköön olko kuntoillut
me kuntoilkaamme älkäämme kuntoilko me
te
Te
kuntoilkaa
-"-
älkää kuntoilko
-"-
te
Te
he kuntoilkoot älkööt kuntoilko he olkoot kuntoilleet älkööt olko kuntoilleet
passiivi kuntoiltakoon älköön kuntoiltako passiivi olkoon kuntoiltu älköön olko kuntoiltu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kuntoilla preesens kuntoileva kuntoiltava
pitkä 1. kuntoillakseen1 perfekti kuntoillut kuntoiltu
2. inessiivi kuntoillessa2 kuntoiltaessa agentti kuntoilema4
instruktiivi kuntoillen kielteinen agentti kuntoilematon
3. inessiivi kuntoilemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kuntoilemasta
illatiivi kuntoilemaan
adessiivi kuntoilemalla
abessiivi kuntoilematta
instruktiivi kuntoileman kuntoiltaman
4. nominatiivi kuntoileminen
partitiivi kuntoilemista
5 kuntoilemaisillaan3