Liite:Verbitaivutus/suomi/kyetä

Vartalot
vokaalivartalo kykene-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kyet-

Persoonamuodot Muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kykenen en kykene minä olen kyennyt en ole kyennyt
sinä kykenet et kykene sinä olet kyennyt et ole kyennyt
hän kykenee ei kykene hän on kyennyt ei ole kyennyt
me kykenemme emme kykene me olemme kyenneet emme ole kyenneet
te
Te
kykenette
-"-
ette kykene
-"-
te
Te
olette kyenneet
olette kyennyt
ette ole kyenneet
ette ole kyennyt
he kykenevät eivät kykene he ovat kyenneet eivät ole kyenneet
passiivi kyetään ei kyetä passiivi on kyetty ei ole kyetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kykenin en kyennyt minä olin kyennyt en ollut kyennyt
sinä kykenit et kyennyt sinä olit kyennyt et ollut kyennyt
hän kykeni ei kyennyt hän oli kyennyt ei ollut kyennyt
me kykenimme emme kyenneet me olimme kyenneet emme olleet kyenneet
te
Te
kykenitte
-"-
ette kyenneet
ette kyennyt
te
Te
olitte kyenneet
olitte kyennyt
ette olleet kyenneet
ette olleet kyennyt
he kykenivät eivät kyenneet he olivat kyenneet eivät olleet kyenneet
passiivi kyettiin ei kyetty passiivi oli kyetty ei ollut kyetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kykenisin en kykenisi minä olisin kyennyt en olisi kyennyt
sinä kykenisit et kykenisi sinä olisit kyennyt et olisi kyennyt
hän kykenisi ei kykenisi hän olisi kyennyt ei olisi kyennyt
me kykenisimme emme kykenisi me olisimme kyenneet emme olisi kyenneet
te
Te
kykenisitte
-"-
ette kykenisi
-"-
te
Te
olisitte kyenneet
olisitte kyennyt
ette olisi kyenneet
ette olisi kyennyt
he kykenisivät eivät kykenisi he olisivat kyenneet eivät olisi kyenneet
passiivi kyettäisiin ei kyettäisi passiivi olisi kyetty ei olisi kyetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kyennen en kyenne minä lienen kyennyt en liene kyennyt
sinä kyennet et kyenne sinä lienet kyennyt et liene kyennyt
hän kyennee ei kyenne hän lienee kyennyt ei liene kyennyt
me kyennemme emme kyenne me lienemme kyenneet emme liene kyenneet
te
Te
kyennette
-"-
ette kyenne
-"-
te
Te
lienette kyenneet
lienette kyennyt
ette liene kyenneet
ette liene kyennyt
he kyennevät eivät kyenne he lienevät kyenneet eivät liene kyenneet
passiivi kyettäneen ei kyettäne passiivi lienee kyetty ei liene kyetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kykene älä kykene sinä
hän kyetköön älköön kyetkö hän olkoon kyennyt älköön olko kyennyt
me kyetkäämme älkäämme kyetkö me
te
Te
kyetkää
-"-
älkää kyetkö
-"-
te
Te
he kyetkööt älkööt kyetkö he olkoot kyenneet älkööt olko kyenneet
passiivi kyettäköön älköön kyettäkö passiivi olkoon kyetty älköön olko kyetty

Nominaalimuodot Muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kyetä preesens kykenevä kyettävä
pitkä 1. kyetäkseen1 perfekti kyennyt kyetty
2. inessiivi kyetessä2 kyettäessä agentti kykenemä4
instruktiivi kyeten kielteinen agentti kykenemätön
3. inessiivi kykenemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kykenemästä
illatiivi kykenemään
adessiivi kykenemällä
abessiivi kykenemättä
instruktiivi kykenemän kyettämän
4. kykeneminen
5 kykenemäisillään3