Liite:Verbitaivutus/suomi/lajitella

Vartalot
vokaalivartalo lajittele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo lajitel-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lajittelen en lajittele minä olen lajitellut en ole lajitellut
sinä lajittelet et lajittele sinä olet lajitellut et ole lajitellut
hän lajittelee ei lajittele hän on lajitellut ei ole lajitellut
me lajittelemme emme lajittele me olemme lajitelleet emme ole lajitelleet
te
Te
lajittelette
-"-
ette lajittele
-"-
te
Te
olette lajitelleet
olette lajitellut
ette ole lajitelleet
ette ole lajitellut
he lajittelevat eivät lajittele he ovat lajitelleet eivät ole lajitelleet
passiivi lajitellaan ei lajitella passiivi on lajiteltu ei ole lajiteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lajittelin en lajitellut minä olin lajitellut en ollut lajitellut
sinä lajittelit et lajitellut sinä olit lajitellut et ollut lajitellut
hän lajitteli ei lajitellut hän oli lajitellut ei ollut lajitellut
me lajittelimme emme lajitelleet me olimme lajitelleet emme olleet lajitelleet
te
Te
lajittelitte
-"-
ette lajitelleet
ette lajitellut
te
Te
olitte lajitelleet
olitte lajitellut
ette olleet lajitelleet
ette olleet lajitellut
he lajittelivat eivät lajitelleet he olivat lajitelleet eivät olleet lajitelleet
passiivi lajiteltiin ei lajiteltu passiivi oli lajiteltu ei ollut lajiteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lajittelisin en lajittelisi minä olisin lajitellut en olisi lajitellut
sinä lajittelisit et lajittelisi sinä olisit lajitellut et olisi lajitellut
hän lajittelisi ei lajittelisi hän olisi lajitellut ei olisi lajitellut
me lajittelisimme emme lajittelisi me olisimme lajitelleet emme olisi lajitelleet
te
Te
lajittelisitte
-"-
ette lajittelisi
-"-
te
Te
olisitte lajitelleet
olisitte lajitellut
ette olisi lajitelleet
ette olisi lajitellut
he lajittelisivat eivät lajittelisi he olisivat lajitelleet eivät olisi lajitelleet
passiivi lajiteltaisiin ei lajiteltaisi passiivi olisi lajiteltu ei olisi lajiteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lajitellen en lajitelle minä lienen lajitellut en liene lajitellut
sinä lajitellet et lajitelle sinä lienet lajitellut et liene lajitellut
hän lajitellee ei lajitelle hän lienee lajitellut ei liene lajitellut
me lajitellemme emme lajitelle me lienemme lajitelleet emme liene lajitelleet
te
Te
lajitellette
-"-
ette lajitelle
-"-
te
Te
lienette lajitelleet
lienette lajitellut
ette liene lajitelleet
ette liene lajitellut
he lajitellevat eivät lajitelle he lienevät lajitelleet eivät liene lajitelleet
passiivi lajiteltaneen ei lajiteltane passiivi lienee lajiteltu ei liene lajiteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lajittele älä lajittele sinä
hän lajitelkoon älköön lajitelko hän olkoon lajitellut älköön olko lajitellut
me lajitelkaamme älkäämme lajitelko me
te
Te
lajitelkaa
-"-
älkää lajitelko
-"-
te
Te
he lajitelkoot älkööt lajitelko he olkoot lajitelleet älkööt olko lajitelleet
passiivi lajiteltakoon älköön lajiteltako passiivi olkoon lajiteltu älköön olko lajiteltu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lajitella preesens lajitteleva lajiteltava
pitkä 1. lajitellakseen1 perfekti lajitellut lajiteltu
2. inessiivi lajitellessa2 lajiteltaessa agentti lajittelema4
instruktiivi lajitellen kielteinen agentti lajittelematon
3. inessiivi lajittelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi lajittelemasta
illatiivi lajittelemaan
adessiivi lajittelemalla
abessiivi lajittelematta
instruktiivi lajitteleman lajiteltaman
4. lajitteleminen
5 lajittelemaisillaan3