Liite:Verbitaivutus/suomi/leivittää

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo leivitä-
vahva vokaalivartalo leivittä-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leivitän en leivitä minä olen leivittänyt en ole leivittänyt
sinä leivität et leivitä sinä olet leivittänyt et ole leivittänyt
hän leivittää ei leivitä hän on leivittänyt ei ole leivittänyt
me leivitämme emme leivitä me olemme leivittäneet emme ole leivittäneet
te
Te
leivitätte
-"-
ette leivitä
-"-
te
Te
olette leivittäneet
olette leivittänyt
ette ole leivittäneet
ette ole leivittänyt
he leivittävät eivät leivitä he ovat leivittäneet eivät ole leivittäneet
passiivi leivitetään ei leivitetä passiivi on leivitetty ei ole leivitetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leivitin en leivittänyt minä olin leivittänyt en ollut leivittänyt
sinä leivitit et leivittänyt sinä olit leivittänyt et ollut leivittänyt
hän leivitti ei leivittänyt hän oli leivittänyt ei ollut leivittänyt
me leivitimme emme leivittäneet me olimme leivittäneet emme olleet leivittäneet
te
Te
leivititte
-"-
ette leivittäneet
ette leivittänyt
te
Te
olitte leivittäneet
olitte leivittänyt
ette olleet leivittäneet
ette olleet leivittänyt
he leivittivät eivät leivittäneet he olivat leivittäneet eivät olleet leivittäneet
passiivi leivitettiin ei leivitetty passiivi oli leivitetty ei ollut leivitetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leivittäisin en leivittäisi minä olisin leivittänyt en olisi leivittänyt
sinä leivittäisit et leivittäisi sinä olisit leivittänyt et olisi leivittänyt
hän leivittäisi ei leivittäisi hän olisi leivittänyt ei olisi leivittänyt
me leivittäisimme emme leivittäisi me olisimme leivittäneet emme olisi leivittäneet
te
Te
leivittäisitte
-"-
ette leivittäisi
-"-
te
Te
olisitte leivittäneet
olisitte leivittänyt
ette olisi leivittäneet
ette olisi leivittänyt
he leivittäisivät eivät leivittäisi he olisivat leivittäneet eivät olisi leivittäneet
passiivi leivitettäisiin ei leivitettäisi passiivi olisi leivitetty ei olisi leivitetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leivittänen en leivittäne minä lienen leivittänyt en liene leivittänyt
sinä leivittänet et leivittäne sinä lienet leivittänyt et liene leivittänyt
hän leivittänee ei leivittäne hän lienee leivittänyt ei liene leivittänyt
me leivittänemme emme leivittäne me lienemme leivittäneet emme liene leivittäneet
te
Te
leivittänette
-"-
ette leivittäne
-"-
te
Te
lienette leivittäneet
lienette leivittänyt
ette liene leivittäneet
ette liene leivittänyt
he leivittänevät eivät leivittäne he lienevät leivittäneet eivät liene leivittäneet
passiivi leivitettäneen ei leivitettäne passiivi lienee leivitetty ei liene leivitetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä leivitä älä leivitä sinä
hän leivittäköön älköön leivittäkö hän olkoon leivittänyt älköön olko leivittänyt
me leivittäkäämme älkäämme leivittäkö me
te
Te
leivittäkää
-"-
älkää leivittäkö
-"-
te
Te
he leivittäkööt älkööt leivittäkö he olkoot leivittäneet älkööt olko leivittäneet
passiivi leivitettäköön älköön leivitettäkö passiivi olkoon leivitetty älköön olko leivitetty

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. leivittää preesens leivittävä leivitettävä
pitkä 1. leivittääkseen1 perfekti leivittänyt leivitetty
2. inessiivi leivittäessä2 leivitettäessä agentti leivittämä4
instruktiivi leivittäen kielteinen agentti leivittämätön
3. inessiivi leivittämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi leivittämästä
illatiivi leivittämään
adessiivi leivittämällä
abessiivi leivittämättä
instruktiivi leivittämän leivitettämän
4. leivittäminen
5 leivittämäisillään3