Liite:Verbitaivutus/suomi/levitä

Vartalot
vokaalivartalo leviä-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo levit-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leviän en leviä minä olen levinnyt en ole levinnyt
sinä leviät et leviä sinä olet levinnyt et ole levinnyt
hän leviää ei leviä hän on levinnyt ei ole levinnyt
me leviämme emme leviä me olemme levinneet emme ole levinneet
te
Te
leviätte
-"-
ette leviä
-"-
te
Te
olette levinneet
olette levinnyt
ette ole levinneet
ette ole levinnyt
he leviävät eivät leviä he ovat levinneet eivät ole levinneet
passiivi levitään ei levitä passiivi on levitty ei ole levitty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä levisin en levinnyt minä olin levinnyt en ollut levinnyt
sinä levisit et levinnyt sinä olit levinnyt et ollut levinnyt
hän levisi ei levinnyt hän oli levinnyt ei ollut levinnyt
me levisimme emme levinneet me olimme levinneet emme olleet levinneet
te
Te
levisitte
-"-
ette levinneet
ette levinnyt
te
Te
olitte levinneet
olitte levinnyt
ette olleet levinneet
ette olleet levinnyt
he levisivät eivät levinneet he olivat levinneet eivät olleet levinneet
passiivi levittiin ei levitty passiivi oli levitty ei ollut levitty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leviäisin en leviäisi minä olisin levinnyt en olisi levinnyt
sinä leviäisit et leviäisi sinä olisit levinnyt et olisi levinnyt
hän leviäisi ei leviäisi hän olisi levinnyt ei olisi levinnyt
me leviäisimme emme leviäisi me olisimme levinneet emme olisi levinneet
te
Te
leviäisitte
-"-
ette leviäisi
-"-
te
Te
olisitte levinneet
olisitte levinnyt
ette olisi levinneet
ette olisi levinnyt
he leviäisivät eivät leviäisi he olisivat levinneet eivät olisi levinneet
passiivi levittäisiin ei levittäisi passiivi olisi levitty ei olisi levitty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä levinnen en levinne minä lienen levinnyt en liene levinnyt
sinä levinnet et levinne sinä lienet levinnyt et liene levinnyt
hän levinnee ei levinne hän lienee levinnyt ei liene levinnyt
me levinnemme emme levinne me lienemme levinneet emme liene levinneet
te
Te
levinnette
-"-
ette levinne
-"-
te
Te
lienette levinneet
lienette levinnyt
ette liene levinneet
ette liene levinnyt
he levinnevät eivät levinne he lienevät levinneet eivät liene levinneet
passiivi levittäneen ei levittäne passiivi lienee levitty ei liene levitty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä leviä älä leviä sinä
hän levitköön älköön levitkö hän olkoon levinnyt älköön olko levinnyt
me levitkäämme älkäämme levitkö me
te
Te
levitkää
-"-
älkää levitkö
-"-
te
Te
he levitkööt älkööt levitkö he olkoot levinneet älkööt olko levinneet
passiivi levittäköön älköön levittäkö passiivi olkoon levitty älköön olko levitty

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. levitä preesens leviävä levittävä
pitkä 1. levitäkseen1 perfekti levinnyt levitty
2. inessiivi levitessä2 levittäessä agentti leviämä4
instruktiivi leviten kielteinen agentti leviämätön
3. inessiivi leviämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi leviämästä
illatiivi leviämään
adessiivi leviämällä
abessiivi leviämättä
instruktiivi leviämän levittämän
4. leviäminen
5 leviämäisillään3