Liite:Verbitaivutus/suomi/lukeutua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo lukeudu-
vahva vokaalivartalo lukeutu-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lukeudun en lukeudu minä olen lukeutunut en ole lukeutunut
sinä lukeudut et lukeudu sinä olet lukeutunut et ole lukeutunut
hän lukeutuu ei lukeudu hän on lukeutunut ei ole lukeutunut
me lukeudumme emme lukeudu me olemme lukeutuneet emme ole lukeutuneet
te
Te
lukeudutte
-"-
ette lukeudu
-"-
te
Te
olette lukeutuneet
olette lukeutunut
ette ole lukeutuneet
ette ole lukeutunut
he lukeutuvat eivät lukeudu he ovat lukeutuneet eivät ole lukeutuneet
passiivi lukeudutaan ei lukeuduta passiivi on lukeuduttu ei ole lukeuduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lukeuduin en lukeutunut minä olin lukeutunut en ollut lukeutunut
sinä lukeuduit et lukeutunut sinä olit lukeutunut et ollut lukeutunut
hän lukeutui ei lukeutunut hän oli lukeutunut ei ollut lukeutunut
me lukeuduimme emme lukeutuneet me olimme lukeutuneet emme olleet lukeutuneet
te
Te
lukeuduitte
-"-
ette lukeutuneet
ette lukeutunut
te
Te
olitte lukeutuneet
olitte lukeutunut
ette olleet lukeutuneet
ette olleet lukeutunut
he lukeutuivat eivät lukeutuneet he olivat lukeutuneet eivät olleet lukeutuneet
passiivi lukeuduttiin ei lukeuduttu passiivi oli lukeuduttu ei ollut lukeuduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lukeutuisin en lukeutuisi minä olisin lukeutunut en olisi lukeutunut
sinä lukeutuisit et lukeutuisi sinä olisit lukeutunut et olisi lukeutunut
hän lukeutuisi ei lukeutuisi hän olisi lukeutunut ei olisi lukeutunut
me lukeutuisimme emme lukeutuisi me olisimme lukeutuneet emme olisi lukeutuneet
te
Te
lukeutuisitte
-"-
ette lukeutuisi
-"-
te
Te
olisitte lukeutuneet
olisitte lukeutunut
ette olisi lukeutuneet
ette olisi lukeutunut
he lukeutuisivat eivät lukeutuisi he olisivat lukeutuneet eivät olisi lukeutuneet
passiivi lukeuduttaisiin ei lukeuduttaisi passiivi olisi lukeuduttu ei olisi lukeuduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lukeutunen en lukeutune minä lienen lukeutunut en liene lukeutunut
sinä lukeutunet et lukeutune sinä lienet lukeutunut et liene lukeutunut
hän lukeutunee ei lukeutune hän lienee lukeutunut ei liene lukeutunut
me lukeutunemme emme lukeutune me lienemme lukeutuneet emme liene lukeutuneet
te
Te
lukeutunette
-"-
ette lukeutune
-"-
te
Te
lienette lukeutuneet
lienette lukeutunut
ette liene lukeutuneet
ette liene lukeutunut
he lukeutunevat eivät lukeutune he lienevät lukeutuneet eivät liene lukeutuneet
passiivi lukeuduttaneen ei lukeuduttane passiivi lienee lukeuduttu ei liene lukeuduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lukeudu älä lukeudu sinä
hän lukeutukoon älköön lukeutuko hän olkoon lukeutunut älköön olko lukeutunut
me lukeutukaamme älkäämme lukeutuko me
te
Te
lukeutukaa
-"-
älkää lukeutuko
-"-
te
Te
he lukeutukoot älkööt lukeutuko he olkoot lukeutuneet älkööt olko lukeutuneet
passiivi lukeuduttakoon älköön lukeuduttako passiivi olkoon lukeuduttu älköön olko lukeuduttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lukeutua preesens lukeutuva lukeuduttava
pitkä 1. lukeutuakseen1 perfekti lukeutunut lukeuduttu
2. inessiivi lukeutuessa2 lukeuduttaessa agentti lukeutuma4
instruktiivi lukeutuen kielteinen agentti lukeutumaton
3. inessiivi lukeutumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lukeutumasta
illatiivi lukeutumaan
adessiivi lukeutumalla
abessiivi lukeutumatta
instruktiivi lukeutuman lukeuduttaman
4. nominatiivi lukeutuminen
partitiivi lukeutumista
5 lukeutumaisillaan3