Liite:Verbitaivutus/suomi/mädätä

Vartalot
vokaalivartalo mätäne-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo mädät-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mätänen en mätäne minä olen mädännyt en ole mädännyt
sinä mätänet et mätäne sinä olet mädännyt et ole mädännyt
hän mätänee ei mätäne hän on mädännyt ei ole mädännyt
me mätänemme emme mätäne me olemme mädänneet emme ole mädänneet
te
Te
mätänette
-"-
ette mätäne
-"-
te
Te
olette mädänneet
olette mädännyt
ette ole mädänneet
ette ole mädännyt
he mätänevät eivät mätäne he ovat mädänneet eivät ole mädänneet
passiivi mädätään ei mädätä passiivi on mädätty ei ole mädätty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mätänin en mädännyt minä olin mädännyt en ollut mädännyt
sinä mätänit et mädännyt sinä olit mädännyt et ollut mädännyt
hän mätäni ei mädännyt hän oli mädännyt ei ollut mädännyt
me mätänimme emme mädänneet me olimme mädänneet emme olleet mädänneet
te
Te
mätänitte
-"-
ette mädänneet
ette mädännyt
te
Te
olitte mädänneet
olitte mädännyt
ette olleet mädänneet
ette olleet mädännyt
he mätänivät eivät mädänneet he olivat mädänneet eivät olleet mädänneet
passiivi mädättiin ei mädätty passiivi oli mädätty ei ollut mädätty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mätänisin en mätänisi minä olisin mädännyt en olisi mädännyt
sinä mätänisit et mätänisi sinä olisit mädännyt et olisi mädännyt
hän mätänisi ei mätänisi hän olisi mädännyt ei olisi mädännyt
me mätänisimme emme mätänisi me olisimme mädänneet emme olisi mädänneet
te
Te
mätänisitte
-"-
ette mätänisi
-"-
te
Te
olisitte mädänneet
olisitte mädännyt
ette olisi mädänneet
ette olisi mädännyt
he mätänisivät eivät mätänisi he olisivat mädänneet eivät olisi mädänneet
passiivi mädättäisiin ei mädättäisi passiivi olisi mädätty ei olisi mädätty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mädännen en mädänne minä lienen mädännyt en liene mädännyt
sinä mädännet et mädänne sinä lienet mädännyt et liene mädännyt
hän mädännee ei mädänne hän lienee mädännyt ei liene mädännyt
me mädännemme emme mädänne me lienemme mädänneet emme liene mädänneet
te
Te
mädännette
-"-
ette mädänne
-"-
te
Te
lienette mädänneet
lienette mädännyt
ette liene mädänneet
ette liene mädännyt
he mädännevät eivät mädänne he lienevät mädänneet eivät liene mädänneet
passiivi mädättäneen ei mädättäne passiivi lienee mädätty ei liene mädätty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä mätäne älä mätäne sinä
hän mädätköön älköön mädätkö hän olkoon mädännyt älköön olko mädännyt
me mädätkäämme älkäämme mädätkö me
te
Te
mädätkää
-"-
älkää mädätkö
-"-
te
Te
he mädätkööt älkööt mädätkö he olkoot mädänneet älkööt olko mädänneet
passiivi mädättäköön älköön mädättäkö passiivi olkoon mädätty älköön olko mädätty

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. mädätä preesens mätänevä mädättävä
pitkä 1. mädätäkseen1 perfekti mädännyt mädätty
2. inessiivi mädätessä2 mädättäessä agentti mätänemä4
instruktiivi mädäten kielteinen agentti mätänemätön
3. inessiivi mätänemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi mätänemästä
illatiivi mätänemään
adessiivi mätänemällä
abessiivi mätänemättä
instruktiivi mätänemän mädättämän
4. mätäneminen
5 mätänemäisillään3