Liite:Verbitaivutus/suomi/muokata

Vartalot
vokaalivartalo muokkaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo muokat-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muokkaan en muokkaa minä olen muokannut en ole muokannut
sinä muokkaat et muokkaa sinä olet muokannut et ole muokannut
hän muokkaa ei muokkaa hän on muokannut ei ole muokannut
me muokkaamme emme muokkaa me olemme muokanneet emme ole muokanneet
te
Te
muokkaatte
-"-
ette muokkaa
-"-
te
Te
olette muokanneet
olette muokannut
ette ole muokanneet
ette ole muokannut
he muokkaavat eivät muokkaa he ovat muokanneet eivät ole muokanneet
passiivi muokataan ei muokata passiivi on muokattu ei ole muokattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muokkasin en muokannut minä olin muokannut en ollut muokannut
sinä muokkasit et muokannut sinä olit muokannut et ollut muokannut
hän muokkasi ei muokannut hän oli muokannut ei ollut muokannut
me muokkasimme emme muokanneet me olimme muokanneet emme olleet muokanneet
te
Te
muokkasitte
-"-
ette muokanneet
ette muokannut
te
Te
olitte muokanneet
olitte muokannut
ette olleet muokanneet
ette olleet muokannut
he muokkasivat eivät muokanneet he olivat muokanneet eivät olleet muokanneet
passiivi muokattiin ei muokattu passiivi oli muokattu ei ollut muokattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muokkaisin en muokkaisi minä olisin muokannut en olisi muokannut
sinä muokkaisit et muokkaisi sinä olisit muokannut et olisi muokannut
hän muokkaisi ei muokkaisi hän olisi muokannut ei olisi muokannut
me muokkaisimme emme muokkaisi me olisimme muokanneet emme olisi muokanneet
te
Te
muokkaisitte
-"-
ette muokkaisi
-"-
te
Te
olisitte muokanneet
olisitte muokannut
ette olisi muokanneet
ette olisi muokannut
he muokkaisivat eivät muokkaisi he olisivat muokanneet eivät olisi muokanneet
passiivi muokattaisiin ei muokattaisi passiivi olisi muokattu ei olisi muokattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muokannen en muokanne minä lienen muokannut en liene muokannut
sinä muokannet et muokanne sinä lienet muokannut et liene muokannut
hän muokannee ei muokanne hän lienee muokannut ei liene muokannut
me muokannemme emme muokanne me lienemme muokanneet emme liene muokanneet
te
Te
muokannette
-"-
ette muokanne
-"-
te
Te
lienette muokanneet
lienette muokannut
ette liene muokanneet
ette liene muokannut
he muokannevat eivät muokanne he lienevät muokanneet eivät liene muokanneet
passiivi muokattaneen ei muokattane passiivi lienee muokattu ei liene muokattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä muokkaa älä muokkaa sinä
hän muokatkoon älköön muokatko hän olkoon muokannut älköön olko muokannut
me muokatkaamme älkäämme muokatko me
te
Te
muokatkaa
-"-
älkää muokatko
-"-
te
Te
he muokatkoot älkööt muokatko he olkoot muokanneet älkööt olko muokanneet
passiivi muokattakoon älköön muokattako passiivi olkoon muokattu älköön olko muokattu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. muokata preesens muokkaava muokattava
pitkä 1. muokatakseen1 perfekti muokannut muokattu
2. inessiivi muokatessa2 muokattaessa agentti muokkaama4
instruktiivi muokaten kielteinen agentti muokkaamaton
3. inessiivi muokkaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi muokkaamasta
illatiivi muokkaamaan
adessiivi muokkaamalla
abessiivi muokkaamatta
instruktiivi muokkaaman muokattaman
4. muokkaaminen
5 muokkaamaisillaan3