Liite:Verbitaivutus/suomi/nääntyä

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo näänny-
vahva vokaalivartalo näänty-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä näännyn en näänny minä olen nääntynyt en ole nääntynyt
sinä näännyt et näänny sinä olet nääntynyt et ole nääntynyt
hän nääntyy ei näänny hän on nääntynyt ei ole nääntynyt
me näännymme emme näänny me olemme nääntyneet emme ole nääntyneet
te
Te
näännytte
-"-
ette näänny
-"-
te
Te
olette nääntyneet
olette nääntynyt
ette ole nääntyneet
ette ole nääntynyt
he nääntyvät eivät näänny he ovat nääntyneet eivät ole nääntyneet
passiivi näännytään ei näännytä passiivi on näännytty ei ole näännytty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä näännyin en nääntynyt minä olin nääntynyt en ollut nääntynyt
sinä näännyit et nääntynyt sinä olit nääntynyt et ollut nääntynyt
hän nääntyi ei nääntynyt hän oli nääntynyt ei ollut nääntynyt
me näännyimme emme nääntyneet me olimme nääntyneet emme olleet nääntyneet
te
Te
näännyitte
-"-
ette nääntyneet
ette nääntynyt
te
Te
olitte nääntyneet
olitte nääntynyt
ette olleet nääntyneet
ette olleet nääntynyt
he nääntyivät eivät nääntyneet he olivat nääntyneet eivät olleet nääntyneet
passiivi näännyttiin ei näännytty passiivi oli näännytty ei ollut näännytty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nääntyisin en nääntyisi minä olisin nääntynyt en olisi nääntynyt
sinä nääntyisit et nääntyisi sinä olisit nääntynyt et olisi nääntynyt
hän nääntyisi ei nääntyisi hän olisi nääntynyt ei olisi nääntynyt
me nääntyisimme emme nääntyisi me olisimme nääntyneet emme olisi nääntyneet
te
Te
nääntyisitte
-"-
ette nääntyisi
-"-
te
Te
olisitte nääntyneet
olisitte nääntynyt
ette olisi nääntyneet
ette olisi nääntynyt
he nääntyisivät eivät nääntyisi he olisivat nääntyneet eivät olisi nääntyneet
passiivi näännyttäisiin ei näännyttäisi passiivi olisi näännytty ei olisi näännytty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nääntynen en nääntyne minä lienen nääntynyt en liene nääntynyt
sinä nääntynet et nääntyne sinä lienet nääntynyt et liene nääntynyt
hän nääntynee ei nääntyne hän lienee nääntynyt ei liene nääntynyt
me nääntynemme emme nääntyne me lienemme nääntyneet emme liene nääntyneet
te
Te
nääntynette
-"-
ette nääntyne
-"-
te
Te
lienette nääntyneet
lienette nääntynyt
ette liene nääntyneet
ette liene nääntynyt
he nääntynevät eivät nääntyne he lienevät nääntyneet eivät liene nääntyneet
passiivi näännyttäneen ei näännyttäne passiivi lienee näännytty ei liene näännytty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä näänny älä näänny sinä
hän nääntyköön älköön nääntykö hän olkoon nääntynyt älköön olko nääntynyt
me nääntykäämme älkäämme nääntykö me
te
Te
nääntykää
-"-
älkää nääntykö
-"-
te
Te
he nääntykööt älkööt nääntykö he olkoot nääntyneet älkööt olko nääntyneet
passiivi näännyttäköön älköön näännyttäkö passiivi olkoon näännytty älköön olko näännytty

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. nääntyä preesens nääntyvä näännyttävä
pitkä 1. nääntyäkseen1 perfekti nääntynyt näännytty
2. inessiivi nääntyessä2 näännyttäessä agentti nääntymä4
instruktiivi nääntyen kielteinen agentti nääntymätön
3. inessiivi nääntymässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi nääntymästä
illatiivi nääntymään
adessiivi nääntymällä
abessiivi nääntymättä
instruktiivi nääntymän näännyttämän
4. nääntyminen
5 nääntymäisillään3