Liite:Verbitaivutus/suomi/näytellä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä näyttelen en näyttele minä olen näytellyt en ole näytellyt
sinä näyttelet et näyttele sinä olet näytellyt et ole näytellyt
hän näyttelee ei näyttele hän on näytellyt ei ole näytellyt
me näyttelemme emme näyttele me olemme näytelleet emme ole näytelleet
te
Te
näyttelette
-"-
ette näyttele
-"-
te
Te
olette näytelleet
olette näytellyt
ette ole näytelleet
ette ole näytellyt
he näyttelevät eivät näyttele he ovat näytelleet eivät ole näytelleet
passiivi näytellään ei näytellä passiivi on näytelty ei ole näytelty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä näyttelin en näytellyt minä olin näytellyt en ollut näytellyt
sinä näyttelit et näytellyt sinä olit näytellyt et ollut näytellyt
hän näytteli ei näytellyt hän oli näytellyt ei ollut näytellyt
me näyttelimme emme näytelleet me olimme näytelleet emme olleet näytelleet
te
Te
näyttelitte
-"-
ette näytelleet
ette näytellyt
te
Te
olitte näytelleet
olitte näytellyt
ette olleet näytelleet
ette olleet näytellyt
he näyttelivät eivät näytelleet he olivat näytelleet eivät olleet näytelleet
passiivi näyteltiin ei näytelty passiivi oli näytelty ei ollut näytelty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä näyttelisin en näyttelisi minä olisin näytellyt en olisi näytellyt
sinä näyttelisit et näyttelisi sinä olisit näytellyt et olisi näytellyt
hän näyttelisi ei näyttelisi hän olisi näytellyt ei olisi näytellyt
me näyttelisimme emme näyttelisi me olisimme näytelleet emme olisi näytelleet
te
Te
näyttelisitte
-"-
ette näyttelisi
-"-
te
Te
olisitte näytelleet
olisitte näytellyt
ette olisi näytelleet
ette olisi näytellyt
he näyttelisivät eivät näyttelisi he olisivat näytelleet eivät olisi näytelleet
passiivi näyteltäisiin ei näyteltäisi passiivi olisi näytelty ei olisi näytelty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä näytellen en näytelle minä lienen näytellyt en liene näytellyt
sinä näytellet et näytelle sinä lienet näytellyt et liene näytellyt
hän näytellee ei näytelle hän lienee näytellyt ei liene näytellyt
me näytellemme emme näytelle me lienemme näytelleet emme liene näytelleet
te
Te
näytellette
-"-
ette näytelle
-"-
te
Te
lienette näytelleet
lienette näytellyt
ette liene näytelleet
ette liene näytellyt
he näytellevät eivät näytelle he lienevät näytelleet eivät liene näytelleet
passiivi näyteltäneen ei näyteltäne passiivi lienee näytelty ei liene näytelty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä näyttele älä näyttele sinä
hän näytelköön älköön näytelkö hän olkoon näytellyt älköön olko näytellyt
me näytelkäämme älkäämme näytelkö me
te
Te
näytelkää
-"-
älkää näytelkö
-"-
te
Te
he näytelkööt älkööt näytelkö he olkoot näytelleet älkööt olko näytelleet
passiivi näyteltäköön älköön näyteltäkö passiivi olkoon näytelty älköön olko näytelty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. näytellä preesens näyttelevä näyteltävä
pitkä 1. näytelläkseen1 perfekti näytellyt näytelty
2. inessiivi näytellessä2 näyteltäessä agentti näyttelemä4
instruktiivi näytellen kielteinen agentti näyttelemätön
3. inessiivi näyttelemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi näyttelemästä
illatiivi näyttelemään
adessiivi näyttelemällä
abessiivi näyttelemättä
instruktiivi näyttelemän näyteltämän
4. nominatiivi näytteleminen
partitiivi näyttelemistä
5 näyttelemäisillään3