Liite:Verbitaivutus/suomi/nakata

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nakkaan en nakkaa minä olen nakannut en ole nakannut
sinä nakkaat et nakkaa sinä olet nakannut et ole nakannut
hän nakkaa ei nakkaa hän on nakannut ei ole nakannut
me nakkaamme emme nakkaa me olemme nakanneet emme ole nakanneet
te
Te
nakkaatte
-"-
ette nakkaa
-"-
te
Te
olette nakanneet
olette nakannut
ette ole nakanneet
ette ole nakannut
he nakkaavat eivät nakkaa he ovat nakanneet eivät ole nakanneet
passiivi nakataan ei nakata passiivi on nakattu ei ole nakattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nakkasin en nakannut minä olin nakannut en ollut nakannut
sinä nakkasit et nakannut sinä olit nakannut et ollut nakannut
hän nakkasi ei nakannut hän oli nakannut ei ollut nakannut
me nakkasimme emme nakanneet me olimme nakanneet emme olleet nakanneet
te
Te
nakkasitte
-"-
ette nakanneet
ette nakannut
te
Te
olitte nakanneet
olitte nakannut
ette olleet nakanneet
ette olleet nakannut
he nakkasivat eivät nakanneet he olivat nakanneet eivät olleet nakanneet
passiivi nakattiin ei nakattu passiivi oli nakattu ei ollut nakattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nakkaisin en nakkaisi minä olisin nakannut en olisi nakannut
sinä nakkaisit et nakkaisi sinä olisit nakannut et olisi nakannut
hän nakkaisi ei nakkaisi hän olisi nakannut ei olisi nakannut
me nakkaisimme emme nakkaisi me olisimme nakanneet emme olisi nakanneet
te
Te
nakkaisitte
-"-
ette nakkaisi
-"-
te
Te
olisitte nakanneet
olisitte nakannut
ette olisi nakanneet
ette olisi nakannut
he nakkaisivat eivät nakkaisi he olisivat nakanneet eivät olisi nakanneet
passiivi nakattaisiin ei nakattaisi passiivi olisi nakattu ei olisi nakattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nakannen en nakanne minä lienen nakannut en liene nakannut
sinä nakannet et nakanne sinä lienet nakannut et liene nakannut
hän nakannee ei nakanne hän lienee nakannut ei liene nakannut
me nakannemme emme nakanne me lienemme nakanneet emme liene nakanneet
te
Te
nakannette
-"-
ette nakanne
-"-
te
Te
lienette nakanneet
lienette nakannut
ette liene nakanneet
ette liene nakannut
he nakannevat eivät nakanne he lienevät nakanneet eivät liene nakanneet
passiivi nakattaneen ei nakattane passiivi lienee nakattu ei liene nakattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä nakkaa älä nakkaa sinä
hän nakatkoon älköön nakatko hän olkoon nakannut älköön olko nakannut
me nakatkaamme älkäämme nakatko me
te
Te
nakatkaa
-"-
älkää nakatko
-"-
te
Te
he nakatkoot älkööt nakatko he olkoot nakanneet älkööt olko nakanneet
passiivi nakattakoon älköön nakattako passiivi olkoon nakattu älköön olko nakattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. nakata preesens nakkaava nakattava
pitkä 1. nakatakseen1 perfekti nakannut nakattu
2. inessiivi nakatessa2 nakattaessa agentti nakkaama4
instruktiivi nakaten kielteinen agentti nakkaamaton
3. inessiivi nakkaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi nakkaamasta
illatiivi nakkaamaan
adessiivi nakkaamalla
abessiivi nakkaamatta
instruktiivi nakkaaman nakattaman
4. nominatiivi nakkaaminen
partitiivi nakkaamista
5 nakkaamaisillaan3