Liite:Verbitaivutus/suomi/narrata

Vartalot
vokaalivartalo narraa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo narrat-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä narraan en narraa minä olen narrannut en ole narrannut
sinä narraat et narraa sinä olet narrannut et ole narrannut
hän narraa ei narraa hän on narrannut ei ole narrannut
me narraamme emme narraa me olemme narranneet emme ole narranneet
te
Te
narraatte
-"-
ette narraa
-"-
te
Te
olette narranneet
olette narrannut
ette ole narranneet
ette ole narrannut
he narraavat eivät narraa he ovat narranneet eivät ole narranneet
passiivi narrataan ei narrata passiivi on narrattu ei ole narrattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä narrasin en narrannut minä olin narrannut en ollut narrannut
sinä narrasit et narrannut sinä olit narrannut et ollut narrannut
hän narrasi ei narrannut hän oli narrannut ei ollut narrannut
me narrasimme emme narranneet me olimme narranneet emme olleet narranneet
te
Te
narrasitte
-"-
ette narranneet
ette narrannut
te
Te
olitte narranneet
olitte narrannut
ette olleet narranneet
ette olleet narrannut
he narrasivat eivät narranneet he olivat narranneet eivät olleet narranneet
passiivi narrattiin ei narrattu passiivi oli narrattu ei ollut narrattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä narraisin en narraisi minä olisin narrannut en olisi narrannut
sinä narraisit et narraisi sinä olisit narrannut et olisi narrannut
hän narraisi ei narraisi hän olisi narrannut ei olisi narrannut
me narraisimme emme narraisi me olisimme narranneet emme olisi narranneet
te
Te
narraisitte
-"-
ette narraisi
-"-
te
Te
olisitte narranneet
olisitte narrannut
ette olisi narranneet
ette olisi narrannut
he narraisivat eivät narraisi he olisivat narranneet eivät olisi narranneet
passiivi narrattaisiin ei narrattaisi passiivi olisi narrattu ei olisi narrattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä narrannen en narranne minä lienen narrannut en liene narrannut
sinä narrannet et narranne sinä lienet narrannut et liene narrannut
hän narrannee ei narranne hän lienee narrannut ei liene narrannut
me narrannemme emme narranne me lienemme narranneet emme liene narranneet
te
Te
narrannette
-"-
ette narranne
-"-
te
Te
lienette narranneet
lienette narrannut
ette liene narranneet
ette liene narrannut
he narrannevat eivät narranne he lienevät narranneet eivät liene narranneet
passiivi narrattaneen ei narrattane passiivi lienee narrattu ei liene narrattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä narraa älä narraa sinä
hän narratkoon älköön narratko hän olkoon narrannut älköön olko narrannut
me narratkaamme älkäämme narratko me
te
Te
narratkaa
-"-
älkää narratko
-"-
te
Te
he narratkoot älkööt narratko he olkoot narranneet älkööt olko narranneet
passiivi narrattakoon älköön narrattako passiivi olkoon narrattu älköön olko narrattu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. narrata preesens narraava narrattava
pitkä 1. narratakseen1 perfekti narrannut narrattu
2. inessiivi narratessa2 narrattaessa agentti narraama4
instruktiivi narraten kielteinen agentti narraamaton
3. inessiivi narraamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi narraamasta
illatiivi narraamaan
adessiivi narraamalla
abessiivi narraamatta
instruktiivi narraaman narrattaman
4. narraaminen
5 narraamaisillaan3