Liite:Verbitaivutus/suomi/ohittaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo ohita-
vahva vokaalivartalo ohitta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ohitan en ohita minä olen ohittanut en ole ohittanut
sinä ohitat et ohita sinä olet ohittanut et ole ohittanut
hän ohittaa ei ohita hän on ohittanut ei ole ohittanut
me ohitamme emme ohita me olemme ohittaneet emme ole ohittaneet
te
Te
ohitatte
-"-
ette ohita
-"-
te
Te
olette ohittaneet
olette ohittanut
ette ole ohittaneet
ette ole ohittanut
he ohittavat eivät ohita he ovat ohittaneet eivät ole ohittaneet
passiivi ohitetaan ei ohiteta passiivi on ohitettu ei ole ohitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ohitin en ohittanut minä olin ohittanut en ollut ohittanut
sinä ohitit et ohittanut sinä olit ohittanut et ollut ohittanut
hän ohitti ei ohittanut hän oli ohittanut ei ollut ohittanut
me ohitimme emme ohittaneet me olimme ohittaneet emme olleet ohittaneet
te
Te
ohititte
-"-
ette ohittaneet
ette ohittanut
te
Te
olitte ohittaneet
olitte ohittanut
ette olleet ohittaneet
ette olleet ohittanut
he ohittivat eivät ohittaneet he olivat ohittaneet eivät olleet ohittaneet
passiivi ohitettiin ei ohitettu passiivi oli ohitettu ei ollut ohitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ohittaisin en ohittaisi minä olisin ohittanut en olisi ohittanut
sinä ohittaisit et ohittaisi sinä olisit ohittanut et olisi ohittanut
hän ohittaisi ei ohittaisi hän olisi ohittanut ei olisi ohittanut
me ohittaisimme emme ohittaisi me olisimme ohittaneet emme olisi ohittaneet
te
Te
ohittaisitte
-"-
ette ohittaisi
-"-
te
Te
olisitte ohittaneet
olisitte ohittanut
ette olisi ohittaneet
ette olisi ohittanut
he ohittaisivat eivät ohittaisi he olisivat ohittaneet eivät olisi ohittaneet
passiivi ohitettaisiin ei ohitettaisi passiivi olisi ohitettu ei olisi ohitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ohittanen en ohittane minä lienen ohittanut en liene ohittanut
sinä ohittanet et ohittane sinä lienet ohittanut et liene ohittanut
hän ohittanee ei ohittane hän lienee ohittanut ei liene ohittanut
me ohittanemme emme ohittane me lienemme ohittaneet emme liene ohittaneet
te
Te
ohittanette
-"-
ette ohittane
-"-
te
Te
lienette ohittaneet
lienette ohittanut
ette liene ohittaneet
ette liene ohittanut
he ohittanevat eivät ohittane he lienevät ohittaneet eivät liene ohittaneet
passiivi ohitettaneen ei ohitettane passiivi lienee ohitettu ei liene ohitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ohita älä ohita sinä
hän ohittakoon älköön ohittako hän olkoon ohittanut älköön olko ohittanut
me ohittakaamme älkäämme ohittako me
te
Te
ohittakaa
-"-
älkää ohittako
-"-
te
Te
he ohittakoot älkööt ohittako he olkoot ohittaneet älkööt olko ohittaneet
passiivi ohitettakoon älköön ohitettako passiivi olkoon ohitettu älköön olko ohitettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ohittaa preesens ohittava ohitettava
pitkä 1. ohittaakseen1 perfekti ohittanut ohitettu
2. inessiivi ohittaessa2 ohitettaessa agentti ohittama4
instruktiivi ohittaen kielteinen agentti ohittamaton
3. inessiivi ohittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ohittamasta
illatiivi ohittamaan
adessiivi ohittamalla
abessiivi ohittamatta
instruktiivi ohittaman ohitettaman
4. ohittaminen
5 ohittamaisillaan3