Liite:Verbitaivutus/suomi/oikutella

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oikuttelen en oikuttele minä olen oikutellut en ole oikutellut
sinä oikuttelet et oikuttele sinä olet oikutellut et ole oikutellut
hän oikuttelee ei oikuttele hän on oikutellut ei ole oikutellut
me oikuttelemme emme oikuttele me olemme oikutelleet emme ole oikutelleet
te
Te
oikuttelette
-"-
ette oikuttele
-"-
te
Te
olette oikutelleet
olette oikutellut
ette ole oikutelleet
ette ole oikutellut
he oikuttelevat eivät oikuttele he ovat oikutelleet eivät ole oikutelleet
passiivi oikutellaan ei oikutella passiivi on oikuteltu ei ole oikuteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oikuttelin en oikutellut minä olin oikutellut en ollut oikutellut
sinä oikuttelit et oikutellut sinä olit oikutellut et ollut oikutellut
hän oikutteli ei oikutellut hän oli oikutellut ei ollut oikutellut
me oikuttelimme emme oikutelleet me olimme oikutelleet emme olleet oikutelleet
te
Te
oikuttelitte
-"-
ette oikutelleet
ette oikutellut
te
Te
olitte oikutelleet
olitte oikutellut
ette olleet oikutelleet
ette olleet oikutellut
he oikuttelivat eivät oikutelleet he olivat oikutelleet eivät olleet oikutelleet
passiivi oikuteltiin ei oikuteltu passiivi oli oikuteltu ei ollut oikuteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oikuttelisin en oikuttelisi minä olisin oikutellut en olisi oikutellut
sinä oikuttelisit et oikuttelisi sinä olisit oikutellut et olisi oikutellut
hän oikuttelisi ei oikuttelisi hän olisi oikutellut ei olisi oikutellut
me oikuttelisimme emme oikuttelisi me olisimme oikutelleet emme olisi oikutelleet
te
Te
oikuttelisitte
-"-
ette oikuttelisi
-"-
te
Te
olisitte oikutelleet
olisitte oikutellut
ette olisi oikutelleet
ette olisi oikutellut
he oikuttelisivat eivät oikuttelisi he olisivat oikutelleet eivät olisi oikutelleet
passiivi oikuteltaisiin ei oikuteltaisi passiivi olisi oikuteltu ei olisi oikuteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oikutellen en oikutelle minä lienen oikutellut en liene oikutellut
sinä oikutellet et oikutelle sinä lienet oikutellut et liene oikutellut
hän oikutellee ei oikutelle hän lienee oikutellut ei liene oikutellut
me oikutellemme emme oikutelle me lienemme oikutelleet emme liene oikutelleet
te
Te
oikutellette
-"-
ette oikutelle
-"-
te
Te
lienette oikutelleet
lienette oikutellut
ette liene oikutelleet
ette liene oikutellut
he oikutellevat eivät oikutelle he lienevät oikutelleet eivät liene oikutelleet
passiivi oikuteltaneen ei oikuteltane passiivi lienee oikuteltu ei liene oikuteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä oikuttele älä oikuttele sinä
hän oikutelkoon älköön oikutelko hän olkoon oikutellut älköön olko oikutellut
me oikutelkaamme älkäämme oikutelko me
te
Te
oikutelkaa
-"-
älkää oikutelko
-"-
te
Te
he oikutelkoot älkööt oikutelko he olkoot oikutelleet älkööt olko oikutelleet
passiivi oikuteltakoon älköön oikuteltako passiivi olkoon oikuteltu älköön olko oikuteltu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. oikutella preesens oikutteleva oikuteltava
pitkä 1. oikutellakseen1 perfekti oikutellut oikuteltu
2. inessiivi oikutellessa2 oikuteltaessa agentti oikuttelema4
instruktiivi oikutellen kielteinen agentti oikuttelematon
3. inessiivi oikuttelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi oikuttelemasta
illatiivi oikuttelemaan
adessiivi oikuttelemalla
abessiivi oikuttelematta
instruktiivi oikutteleman oikuteltaman
4. nominatiivi oikutteleminen
partitiivi oikuttelemista
5 oikuttelemaisillaan3