Liite:Verbitaivutus/suomi/opastaa

Vartalot
vokaalivartalo opasta-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä opastan en opasta minä olen opastanut en ole opastanut
sinä opastat et opasta sinä olet opastanut et ole opastanut
hän opastaa ei opasta hän on opastanut ei ole opastanut
me opastamme emme opasta me olemme opastaneet emme ole opastaneet
te
Te
opastatte
-"-
ette opasta
-"-
te
Te
olette opastaneet
olette opastanut
ette ole opastaneet
ette ole opastanut
he opastavat eivät opasta he ovat opastaneet eivät ole opastaneet
passiivi opastetaan ei opasteta passiivi on opastettu ei ole opastettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä opastin en opastanut minä olin opastanut en ollut opastanut
sinä opastit et opastanut sinä olit opastanut et ollut opastanut
hän opasti ei opastanut hän oli opastanut ei ollut opastanut
me opastimme emme opastaneet me olimme opastaneet emme olleet opastaneet
te
Te
opastitte
-"-
ette opastaneet
ette opastanut
te
Te
olitte opastaneet
olitte opastanut
ette olleet opastaneet
ette olleet opastanut
he opastivat eivät opastaneet he olivat opastaneet eivät olleet opastaneet
passiivi opastettiin ei opastettu passiivi oli opastettu ei ollut opastettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä opastaisin en opastaisi minä olisin opastanut en olisi opastanut
sinä opastaisit et opastaisi sinä olisit opastanut et olisi opastanut
hän opastaisi ei opastaisi hän olisi opastanut ei olisi opastanut
me opastaisimme emme opastaisi me olisimme opastaneet emme olisi opastaneet
te
Te
opastaisitte
-"-
ette opastaisi
-"-
te
Te
olisitte opastaneet
olisitte opastanut
ette olisi opastaneet
ette olisi opastanut
he opastaisivat eivät opastaisi he olisivat opastaneet eivät olisi opastaneet
passiivi opastettaisiin ei opastettaisi passiivi olisi opastettu ei olisi opastettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä opastanen en opastane minä lienen opastanut en liene opastanut
sinä opastanet et opastane sinä lienet opastanut et liene opastanut
hän opastanee ei opastane hän lienee opastanut ei liene opastanut
me opastanemme emme opastane me lienemme opastaneet emme liene opastaneet
te
Te
opastanette
-"-
ette opastane
-"-
te
Te
lienette opastaneet
lienette opastanut
ette liene opastaneet
ette liene opastanut
he opastanevat eivät opastane he lienevät opastaneet eivät liene opastaneet
passiivi opastettaneen ei opastettane passiivi lienee opastettu ei liene opastettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä opasta älä opasta sinä
hän opastakoon älköön opastako hän olkoon opastanut älköön olko opastanut
me opastakaamme älkäämme opastako me
te
Te
opastakaa
-"-
älkää opastako
-"-
te
Te
he opastakoot älkööt opastako he olkoot opastaneet älkööt olko opastaneet
passiivi opastettakoon älköön opastettako passiivi olkoon opastettu älköön olko opastettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. opastaa preesens opastava opastettava
pitkä 1. opastaakseen1 perfekti opastanut opastettu
2. inessiivi opastaessa2 opastettaessa agentti opastama4
instruktiivi opastaen kielteinen agentti opastamaton
3. inessiivi opastamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi opastamasta
illatiivi opastamaan
adessiivi opastamalla
abessiivi opastamatta
instruktiivi opastaman opastettaman
4. opastaminen
5 opastamaisillaan3