Liite:Verbitaivutus/suomi/osata

Vartalot
vokaalivartalo osaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo osat-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä osaan en osaa minä olen osannut en ole osannut
sinä osaat et osaa sinä olet osannut et ole osannut
hän osaa ei osaa hän on osannut ei ole osannut
me osaamme emme osaa me olemme osanneet emme ole osanneet
te
Te
osaatte
-"-
ette osaa
-"-
te
Te
olette osanneet
olette osannut
ette ole osanneet
ette ole osannut
he osaavat eivät osaa he ovat osanneet eivät ole osanneet
passiivi osataan ei osata passiivi on osattu ei ole osattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä osasin en osannut minä olin osannut en ollut osannut
sinä osasit et osannut sinä olit osannut et ollut osannut
hän osasi ei osannut hän oli osannut ei ollut osannut
me osasimme emme osanneet me olimme osanneet emme olleet osanneet
te
Te
osasitte
-"-
ette osanneet
ette osannut
te
Te
olitte osanneet
olitte osannut
ette olleet osanneet
ette olleet osannut
he osasivat eivät osanneet he olivat osanneet eivät olleet osanneet
passiivi osattiin ei osattu passiivi oli osattu ei ollut osattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä osaisin en osaisi minä olisin osannut en olisi osannut
sinä osaisit et osaisi sinä olisit osannut et olisi osannut
hän osaisi ei osaisi hän olisi osannut ei olisi osannut
me osaisimme emme osaisi me olisimme osanneet emme olisi osanneet
te
Te
osaisitte
-"-
ette osaisi
-"-
te
Te
olisitte osanneet
olisitte osannut
ette olisi osanneet
ette olisi osannut
he osaisivat eivät osaisi he olisivat osanneet eivät olisi osanneet
passiivi osattaisiin ei osattaisi passiivi olisi osattu ei olisi osattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä osannen en osanne minä lienen osannut en liene osannut
sinä osannet et osanne sinä lienet osannut et liene osannut
hän osannee ei osanne hän lienee osannut ei liene osannut
me osannemme emme osanne me lienemme osanneet emme liene osanneet
te
Te
osannette
-"-
ette osanne
-"-
te
Te
lienette osanneet
lienette osannut
ette liene osanneet
ette liene osannut
he osannevat eivät osanne he lienevät osanneet eivät liene osanneet
passiivi osattaneen ei osattane passiivi lienee osattu ei liene osattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä osaa älä osaa sinä
hän osatkoon älköön osatko hän olkoon osannut älköön olko osannut
me osatkaamme älkäämme osatko me
te
Te
osatkaa
-"-
älkää osatko
-"-
te
Te
he osatkoot älkööt osatko he olkoot osanneet älkööt olko osanneet
passiivi osattakoon älköön osattako passiivi olkoon osattu älköön olko osattu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. osata preesens osaava osattava
pitkä 1. osatakseen1 perfekti osannut osattu
2. inessiivi osatessa2 osattaessa agentti osaama4
instruktiivi osaten kielteinen agentti osaamaton
3. inessiivi osaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi osaamasta
illatiivi osaamaan
adessiivi osaamalla
abessiivi osaamatta
instruktiivi osaaman osattaman
4. osaaminen
5 osaamaisillaan3