Liite:Verbitaivutus/suomi/palella

Vartalot
vokaalivartalo palele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo palel-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä palelen en palele minä olen palellut en ole palellut
sinä palelet et palele sinä olet palellut et ole palellut
hän palelee ei palele hän on palellut ei ole palellut
me palelemme emme palele me olemme palelleet emme ole palelleet
te
Te
palelette
-"-
ette palele
-"-
te
Te
olette palelleet
olette palellut
ette ole palelleet
ette ole palellut
he palelevat eivät palele he ovat palelleet eivät ole palelleet
passiivi palellaan ei palella passiivi on paleltu ei ole paleltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä palelin en palellut minä olin palellut en ollut palellut
sinä palelit et palellut sinä olit palellut et ollut palellut
hän paleli ei palellut hän oli palellut ei ollut palellut
me palelimme emme palelleet me olimme palelleet emme olleet palelleet
te
Te
palelitte
-"-
ette palelleet
ette palellut
te
Te
olitte palelleet
olitte palellut
ette olleet palelleet
ette olleet palellut
he palelivat eivät palelleet he olivat palelleet eivät olleet palelleet
passiivi paleltiin ei paleltu passiivi oli paleltu ei ollut paleltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä palelisin en palelisi minä olisin palellut en olisi palellut
sinä palelisit et palelisi sinä olisit palellut et olisi palellut
hän palelisi ei palelisi hän olisi palellut ei olisi palellut
me palelisimme emme palelisi me olisimme palelleet emme olisi palelleet
te
Te
palelisitte
-"-
ette palelisi
-"-
te
Te
olisitte palelleet
olisitte palellut
ette olisi palelleet
ette olisi palellut
he palelisivat eivät palelisi he olisivat palelleet eivät olisi palelleet
passiivi paleltaisiin ei paleltaisi passiivi olisi paleltu ei olisi paleltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä palellen en palelle minä lienen palellut en liene palellut
sinä palellet et palelle sinä lienet palellut et liene palellut
hän palellee ei palelle hän lienee palellut ei liene palellut
me palellemme emme palelle me lienemme palelleet emme liene palelleet
te
Te
palellette
-"-
ette palelle
-"-
te
Te
lienette palelleet
lienette palellut
ette liene palelleet
ette liene palellut
he palellevat eivät palelle he lienevät palelleet eivät liene palelleet
passiivi paleltaneen ei paleltane passiivi lienee paleltu ei liene paleltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä palele älä palele sinä
hän palelkoon älköön palelko hän olkoon palellut älköön olko palellut
me palelkaamme älkäämme palelko me
te
Te
palelkaa
-"-
älkää palelko
-"-
te
Te
he palelkoot älkööt palelko he olkoot palelleet älkööt olko palelleet
passiivi paleltakoon älköön paleltako passiivi olkoon paleltu älköön olko paleltu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. palella preesens paleleva paleltava
pitkä 1. palellakseen1 perfekti palellut paleltu
2. inessiivi palellessa2 paleltaessa agentti palelema4
instruktiivi palellen kielteinen agentti palelematon
3. inessiivi palelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi palelemasta
illatiivi palelemaan
adessiivi palelemalla
abessiivi palelematta
instruktiivi paleleman paleltaman
4. paleleminen
5 palelemaisillaan3