Liite:Verbitaivutus/suomi/pelata

Vartalot
vokaalivartalo pelaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo pelat-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pelaan en pelaa minä olen pelannut en ole pelannut
sinä pelaat et pelaa sinä olet pelannut et ole pelannut
hän pelaa ei pelaa hän on pelannut ei ole pelannut
me pelaamme emme pelaa me olemme pelanneet emme ole pelanneet
te
Te
pelaatte
-"-
ette pelaa
-"-
te
Te
olette pelanneet
olette pelannut
ette ole pelanneet
ette ole pelannut
he pelaavat eivät pelaa he ovat pelanneet eivät ole pelanneet
passiivi pelataan ei pelata passiivi on pelattu ei ole pelattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pelasin en pelannut minä olin pelannut en ollut pelannut
sinä pelasit et pelannut sinä olit pelannut et ollut pelannut
hän pelasi ei pelannut hän oli pelannut ei ollut pelannut
me pelasimme emme pelanneet me olimme pelanneet emme olleet pelanneet
te
Te
pelasitte
-"-
ette pelanneet
ette pelannut
te
Te
olitte pelanneet
olitte pelannut
ette olleet pelanneet
ette olleet pelannut
he pelasivat eivät pelanneet he olivat pelanneet eivät olleet pelanneet
passiivi pelattiin ei pelattu passiivi oli pelattu ei ollut pelattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pelaisin en pelaisi minä olisin pelannut en olisi pelannut
sinä pelaisit et pelaisi sinä olisit pelannut et olisi pelannut
hän pelaisi ei pelaisi hän olisi pelannut ei olisi pelannut
me pelaisimme emme pelaisi me olisimme pelanneet emme olisi pelanneet
te
Te
pelaisitte
-"-
ette pelaisi
-"-
te
Te
olisitte pelanneet
olisitte pelannut
ette olisi pelanneet
ette olisi pelannut
he pelaisivat eivät pelaisi he olisivat pelanneet eivät olisi pelanneet
passiivi pelattaisiin ei pelattaisi passiivi olisi pelattu ei olisi pelattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pelannen en pelanne minä lienen pelannut en liene pelannut
sinä pelannet et pelanne sinä lienet pelannut et liene pelannut
hän pelannee ei pelanne hän lienee pelannut ei liene pelannut
me pelannemme emme pelanne me lienemme pelanneet emme liene pelanneet
te
Te
pelannette
-"-
ette pelanne
-"-
te
Te
lienette pelanneet
lienette pelannut
ette liene pelanneet
ette liene pelannut
he pelannevat eivät pelanne he lienevät pelanneet eivät liene pelanneet
passiivi pelattaneen ei pelattane passiivi lienee pelattu ei liene pelattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä pelaa älä pelaa sinä
hän pelatkoon älköön pelatko hän olkoon pelannut älköön olko pelannut
me pelatkaamme älkäämme pelatko me
te
Te
pelatkaa
-"-
älkää pelatko
-"-
te
Te
he pelatkoot älkööt pelatko he olkoot pelanneet älkööt olko pelanneet
passiivi pelattakoon älköön pelattako passiivi olkoon pelattu älköön olko pelattu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. pelata preesens pelaava pelattava
pitkä 1. pelatakseen1 perfekti pelannut pelattu
2. inessiivi pelatessa2 pelattaessa agentti pelaama4
instruktiivi pelaten kielteinen agentti pelaamaton
3. inessiivi pelaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi pelaamasta
illatiivi pelaamaan
adessiivi pelaamalla
abessiivi pelaamatta
instruktiivi pelaaman pelattaman
4. pelaaminen
5 pelaamaisillaan3