Liite:Verbitaivutus/suomi/poimia

Vartalot
vokaalivartalo poimi-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poimin en poimi minä olen poiminut en ole poiminut
sinä poimit et poimi sinä olet poiminut et ole poiminut
hän poimii ei poimi hän on poiminut ei ole poiminut
me poimimme emme poimi me olemme poimineet emme ole poimineet
te
Te
poimitte
-"-
ette poimi
-"-
te
Te
olette poimineet
olette poiminut
ette ole poimineet
ette ole poiminut
he poimivat eivät poimi he ovat poimineet eivät ole poimineet
passiivi poimitaan ei poimita passiivi on poimittu ei ole poimittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poimin en poiminut minä olin poiminut en ollut poiminut
sinä poimit et poiminut sinä olit poiminut et ollut poiminut
hän poimi ei poiminut hän oli poiminut ei ollut poiminut
me poimimme emme poimineet me olimme poimineet emme olleet poimineet
te
Te
poimitte
-"-
ette poimineet
ette poiminut
te
Te
olitte poimineet
olitte poiminut
ette olleet poimineet
ette olleet poiminut
he poimivat eivät poimineet he olivat poimineet eivät olleet poimineet
passiivi poimittiin ei poimittu passiivi oli poimittu ei ollut poimittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poimisin en poimisi minä olisin poiminut en olisi poiminut
sinä poimisit et poimisi sinä olisit poiminut et olisi poiminut
hän poimisi ei poimisi hän olisi poiminut ei olisi poiminut
me poimisimme emme poimisi me olisimme poimineet emme olisi poimineet
te
Te
poimisitte
-"-
ette poimisi
-"-
te
Te
olisitte poimineet
olisitte poiminut
ette olisi poimineet
ette olisi poiminut
he poimisivat eivät poimisi he olisivat poimineet eivät olisi poimineet
passiivi poimittaisiin ei poimittaisi passiivi olisi poimittu ei olisi poimittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poiminen en poimine minä lienen poiminut en liene poiminut
sinä poiminet et poimine sinä lienet poiminut et liene poiminut
hän poiminee ei poimine hän lienee poiminut ei liene poiminut
me poiminemme emme poimine me lienemme poimineet emme liene poimineet
te
Te
poiminette
-"-
ette poimine
-"-
te
Te
lienette poimineet
lienette poiminut
ette liene poimineet
ette liene poiminut
he poiminevat eivät poimine he lienevät poimineet eivät liene poimineet
passiivi poimittaneen ei poimittane passiivi lienee poimittu ei liene poimittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä poimi älä poimi sinä
hän poimikoon älköön poimiko hän olkoon poiminut älköön olko poiminut
me poimikaamme älkäämme poimiko me
te
Te
poimikaa
-"-
älkää poimiko
-"-
te
Te
he poimikoot älkööt poimiko he olkoot poimineet älkööt olko poimineet
passiivi poimittakoon älköön poimittako passiivi olkoon poimittu älköön olko poimittu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. poimia preesens poimiva poimittava
pitkä 1. poimiakseen1 perfekti poiminut poimittu
2. inessiivi poimiessa2 poimittaessa agentti poimima4
instruktiivi poimien kielteinen agentti poimimaton
3. inessiivi poimimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi poimimasta
illatiivi poimimaan
adessiivi poimimalla
abessiivi poimimatta
instruktiivi poimiman poimittaman
4. nominatiivi poimiminen
partitiivi poimimista
5 poimimaisillaan3