Liite:Verbitaivutus/suomi/rauhoittaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rauhoitan en rauhoita minä olen rauhoittanut en ole rauhoittanut
sinä rauhoitat et rauhoita sinä olet rauhoittanut et ole rauhoittanut
hän rauhoittaa ei rauhoita hän on rauhoittanut ei ole rauhoittanut
me rauhoitamme emme rauhoita me olemme rauhoittaneet emme ole rauhoittaneet
te
Te
rauhoitatte
-"-
ette rauhoita
-"-
te
Te
olette rauhoittaneet
olette rauhoittanut
ette ole rauhoittaneet
ette ole rauhoittanut
he rauhoittavat eivät rauhoita he ovat rauhoittaneet eivät ole rauhoittaneet
passiivi rauhoitetaan ei rauhoiteta passiivi on rauhoitettu ei ole rauhoitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rauhoitin en rauhoittanut minä olin rauhoittanut en ollut rauhoittanut
sinä rauhoitit et rauhoittanut sinä olit rauhoittanut et ollut rauhoittanut
hän rauhoitti ei rauhoittanut hän oli rauhoittanut ei ollut rauhoittanut
me rauhoitimme emme rauhoittaneet me olimme rauhoittaneet emme olleet rauhoittaneet
te
Te
rauhoititte
-"-
ette rauhoittaneet
ette rauhoittanut
te
Te
olitte rauhoittaneet
olitte rauhoittanut
ette olleet rauhoittaneet
ette olleet rauhoittanut
he rauhoittivat eivät rauhoittaneet he olivat rauhoittaneet eivät olleet rauhoittaneet
passiivi rauhoitettiin ei rauhoitettu passiivi oli rauhoitettu ei ollut rauhoitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rauhoittaisin en rauhoittaisi minä olisin rauhoittanut en olisi rauhoittanut
sinä rauhoittaisit et rauhoittaisi sinä olisit rauhoittanut et olisi rauhoittanut
hän rauhoittaisi ei rauhoittaisi hän olisi rauhoittanut ei olisi rauhoittanut
me rauhoittaisimme emme rauhoittaisi me olisimme rauhoittaneet emme olisi rauhoittaneet
te
Te
rauhoittaisitte
-"-
ette rauhoittaisi
-"-
te
Te
olisitte rauhoittaneet
olisitte rauhoittanut
ette olisi rauhoittaneet
ette olisi rauhoittanut
he rauhoittaisivat eivät rauhoittaisi he olisivat rauhoittaneet eivät olisi rauhoittaneet
passiivi rauhoitettaisiin ei rauhoitettaisi passiivi olisi rauhoitettu ei olisi rauhoitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rauhoittanen en rauhoittane minä lienen rauhoittanut en liene rauhoittanut
sinä rauhoittanet et rauhoittane sinä lienet rauhoittanut et liene rauhoittanut
hän rauhoittanee ei rauhoittane hän lienee rauhoittanut ei liene rauhoittanut
me rauhoittanemme emme rauhoittane me lienemme rauhoittaneet emme liene rauhoittaneet
te
Te
rauhoittanette
-"-
ette rauhoittane
-"-
te
Te
lienette rauhoittaneet
lienette rauhoittanut
ette liene rauhoittaneet
ette liene rauhoittanut
he rauhoittanevat eivät rauhoittane he lienevät rauhoittaneet eivät liene rauhoittaneet
passiivi rauhoitettaneen ei rauhoitettane passiivi lienee rauhoitettu ei liene rauhoitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä rauhoita älä rauhoita sinä
hän rauhoittakoon älköön rauhoittako hän olkoon rauhoittanut älköön olko rauhoittanut
me rauhoittakaamme älkäämme rauhoittako me
te
Te
rauhoittakaa
-"-
älkää rauhoittako
-"-
te
Te
he rauhoittakoot älkööt rauhoittako he olkoot rauhoittaneet älkööt olko rauhoittaneet
passiivi rauhoitettakoon älköön rauhoitettako passiivi olkoon rauhoitettu älköön olko rauhoitettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. rauhoittaa preesens rauhoittava rauhoitettava
pitkä 1. rauhoittaakseen1 perfekti rauhoittanut rauhoitettu
2. inessiivi rauhoittaessa2 rauhoitettaessa agentti rauhoittama4
instruktiivi rauhoittaen kielteinen agentti rauhoittamaton
3. inessiivi rauhoittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi rauhoittamasta
illatiivi rauhoittamaan
adessiivi rauhoittamalla
abessiivi rauhoittamatta
instruktiivi rauhoittaman rauhoitettaman
4. nominatiivi rauhoittaminen
partitiivi rauhoittamista
5 rauhoittamaisillaan3