Liite:Verbitaivutus/suomi/realisoida

Vartalot
vokaalivartalo realisoi-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä realisoin en realisoi minä olen realisoinut en ole realisoinut
sinä realisoit et realisoi sinä olet realisoinut et ole realisoinut
hän realisoi ei realisoi hän on realisoinut ei ole realisoinut
me realisoimme emme realisoi me olemme realisoineet emme ole realisoineet
te
Te
realisoitte
-"-
ette realisoi
-"-
te
Te
olette realisoineet
olette realisoinut
ette ole realisoineet
ette ole realisoinut
he realisoivat eivät realisoi he ovat realisoineet eivät ole realisoineet
passiivi realisoidaan ei realisoida passiivi on realisoitu ei ole realisoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä realisoin en realisoinut minä olin realisoinut en ollut realisoinut
sinä realisoit et realisoinut sinä olit realisoinut et ollut realisoinut
hän realisoi ei realisoinut hän oli realisoinut ei ollut realisoinut
me realisoimme emme realisoineet me olimme realisoineet emme olleet realisoineet
te
Te
realisoitte
-"-
ette realisoineet
ette realisoinut
te
Te
olitte realisoineet
olitte realisoinut
ette olleet realisoineet
ette olleet realisoinut
he realisoivat eivät realisoineet he olivat realisoineet eivät olleet realisoineet
passiivi realisoitiin ei realisoitu passiivi oli realisoitu ei ollut realisoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä realisoisin en realisoisi minä olisin realisoinut en olisi realisoinut
sinä realisoisit et realisoisi sinä olisit realisoinut et olisi realisoinut
hän realisoisi ei realisoisi hän olisi realisoinut ei olisi realisoinut
me realisoisimme emme realisoisi me olisimme realisoineet emme olisi realisoineet
te
Te
realisoisitte
-"-
ette realisoisi
-"-
te
Te
olisitte realisoineet
olisitte realisoinut
ette olisi realisoineet
ette olisi realisoinut
he realisoisivat eivät realisoisi he olisivat realisoineet eivät olisi realisoineet
passiivi realisoitaisiin ei realisoitaisi passiivi olisi realisoitu ei olisi realisoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä realisoinen en realisoine minä lienen realisoinut en liene realisoinut
sinä realisoinet et realisoine sinä lienet realisoinut et liene realisoinut
hän realisoinee ei realisoine hän lienee realisoinut ei liene realisoinut
me realisoinemme emme realisoine me lienemme realisoineet emme liene realisoineet
te
Te
realisoinette
-"-
ette realisoine
-"-
te
Te
lienette realisoineet
lienette realisoinut
ette liene realisoineet
ette liene realisoinut
he realisoinevat eivät realisoine he lienevät realisoineet eivät liene realisoineet
passiivi realisoitaneen ei realisoitane passiivi lienee realisoitu ei liene realisoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä realisoi älä realisoi sinä
hän realisoikoon älköön realisoiko hän olkoon realisoinut älköön olko realisoinut
me realisoikaamme älkäämme realisoiko me
te
Te
realisoikaa
-"-
älkää realisoiko
-"-
te
Te
he realisoikoot älkööt realisoiko he olkoot realisoineet älkööt olko realisoineet
passiivi realisoitakoon älköön realisoitako passiivi olkoon realisoitu älköön olko realisoitu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. realisoida preesens realisoiva realisoitava
pitkä 1. realisoidakseen1 perfekti realisoinut realisoitu
2. inessiivi realisoidessa2 realisoitaessa agentti realisoima4
instruktiivi realisoiden kielteinen agentti realisoimaton
3. inessiivi realisoimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi realisoimasta
illatiivi realisoimaan
adessiivi realisoimalla
abessiivi realisoimatta
instruktiivi realisoiman realisoitaman
4. realisoiminen
5 realisoimaisillaan3