Liite:Verbitaivutus/suomi/ruveta

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rupean en rupea minä olen ruvennut en ole ruvennut
sinä rupeat et rupea sinä olet ruvennut et ole ruvennut
hän rupeaa ei rupea hän on ruvennut ei ole ruvennut
me rupeamme emme rupea me olemme ruvenneet emme ole ruvenneet
te
Te
rupeatte
-"-
ette rupea
-"-
te
Te
olette ruvenneet
olette ruvennut
ette ole ruvenneet
ette ole ruvennut
he rupeavat eivät rupea he ovat ruvenneet eivät ole ruvenneet
passiivi ruvetaan ei ruveta passiivi on ruvettu ei ole ruvettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rupesin en ruvennut minä olin ruvennut en ollut ruvennut
sinä rupesit et ruvennut sinä olit ruvennut et ollut ruvennut
hän rupesi ei ruvennut hän oli ruvennut ei ollut ruvennut
me rupesimme emme ruvenneet me olimme ruvenneet emme olleet ruvenneet
te
Te
rupesitte
-"-
ette ruvenneet
ette ruvennut
te
Te
olitte ruvenneet
olitte ruvennut
ette olleet ruvenneet
ette olleet ruvennut
he rupesivat eivät ruvenneet he olivat ruvenneet eivät olleet ruvenneet
passiivi ruvettiin ei ruvettu passiivi oli ruvettu ei ollut ruvettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rupeaisin
(rupeisin)
en rupeaisi
(rupeisi)
minä olisin ruvennut en olisi ruvennut
sinä rupeaisit
(rupeisit)
et rupeaisi
(rupeisi)
sinä olisit ruvennut et olisi ruvennut
hän rupeaisi
(rupeisi)
ei rupeaisi
(rupeisi)
hän olisi ruvennut ei olisi ruvennut
me rupeaisimme
(rupeisimme)
emme rupeaisi
(rupeisi)
me olisimme ruvenneet emme olisi ruvenneet
te
Te
rupeaisitte
(rupeisitte)
-"-
ette rupeaisi
(rupeisi)
-"-
te
Te
olisitte ruvenneet
olisitte ruvennut
ette olisi ruvenneet
ette olisi ruvennut
he rupeaisivat
(rupeisivat )
eivät rupeaisi
(rupeisi)
he olisivat ruvenneet eivät olisi ruvenneet
passiivi ruvettaisiin ei ruvettaisi passiivi olisi ruvettu ei olisi ruvettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ruvennen en ruvenne minä lienen ruvennut en liene ruvennut
sinä ruvennet et ruvenne sinä lienet ruvennut et liene ruvennut
hän ruvennee ei ruvenne hän lienee ruvennut ei liene ruvennut
me ruvennemme emme ruvenne me lienemme ruvenneet emme liene ruvenneet
te
Te
ruvennette
-"-
ette ruvenne
-"-
te
Te
lienette ruvenneet
lienette ruvennut
ette liene ruvenneet
ette liene ruvennut
he ruvennevat eivät ruvenne he lienevät ruvenneet eivät liene ruvenneet
passiivi ruvettaneen ei ruvettane passiivi lienee ruvettu ei liene ruvettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä rupea älä rupea sinä
hän ruvetkoon älköön ruvetko hän olkoon ruvennut älköön olko ruvennut
me ruvetkaamme älkäämme ruvetko me
te
Te
ruvetkaa
-"-
älkää ruvetko
-"-
te
Te
he ruvetkoot älkööt ruvetko he olkoot ruvenneet älkööt olko ruvenneet
passiivi ruvettakoon älköön ruvettako passiivi olkoon ruvettu älköön olko ruvettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ruveta preesens rupeava ruvettava
pitkä 1. ruvetakseen1 perfekti ruvennut ruvettu
2. inessiivi ruvetessa2 ruvettaessa agentti rupeama4
instruktiivi ruveten kielteinen agentti rupeamaton
3. inessiivi rupeamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi rupeamasta
illatiivi rupeamaan
adessiivi rupeamalla
abessiivi rupeamatta
instruktiivi rupeaman ruvettaman
4. nominatiivi rupeaminen
partitiivi rupeamista
5 rupeamaisillaan3