Liite:Verbitaivutus/suomi/saada

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo saa-
vahva vokaalivartalo saa-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saan en saa minä olen saanut en ole saanut
sinä saat et saa sinä olet saanut et ole saanut
hän saa ei saa hän on saanut ei ole saanut
me saamme emme saa me olemme saaneet emme ole saaneet
te
Te
saatte
-"-
ette saa
-"-
te
Te
olette saaneet
olette saanut
ette ole saaneet
ette ole saanut
he saavat eivät saa he ovat saaneet eivät ole saaneet
passiivi saadaan ei saada passiivi on saatu ei ole saatu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sain en saanut minä olin saanut en ollut saanut
sinä sait et saanut sinä olit saanut et ollut saanut
hän sai ei saanut hän oli saanut ei ollut saanut
me saimme emme saaneet me olimme saaneet emme olleet saaneet
te
Te
saitte
-"-
ette saaneet
ette saanut
te
Te
olitte saaneet
olitte saanut
ette olleet saaneet
ette olleet saanut
he saivat eivät saaneet he olivat saaneet eivät olleet saaneet
passiivi saatiin ei saatu passiivi oli saatu ei ollut saatu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saisin en saisi minä olisin saanut en olisi saanut
sinä saisit et saisi sinä olisit saanut et olisi saanut
hän saisi ei saisi hän olisi saanut ei olisi saanut
me saisimme emme saisi me olisimme saaneet emme olisi saaneet
te
Te
saisitte
-"-
ette saisi
-"-
te
Te
olisitte saaneet
olisitte saanut
ette olisi saaneet
ette olisi saanut
he saisivat eivät saisi he olisivat saaneet eivät olisi saaneet
passiivi saataisiin ei saataisi passiivi olisi saatu ei olisi saatu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saanen en saane minä lienen saanut en liene saanut
sinä saanet et saane sinä lienet saanut et liene saanut
hän saanee ei saane hän lienee saanut ei liene saanut
me saanemme emme saane me lienemme saaneet emme liene saaneet
te
Te
saanette
-"-
ette saane
-"-
te
Te
lienette saaneet
lienette saanut
ette liene saaneet
ette liene saanut
he saanevat eivät saane he lienevät saaneet eivät liene saaneet
passiivi saataneen ei saatane passiivi lienee saatu ei liene saatu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä saa älä saa sinä
hän saakoon älköön saako hän olkoon saanut älköön olko saanut
me saakaamme älkäämme saako me
te
Te
saakaa
-"-
älkää saako
-"-
te
Te
he saakoot älkööt saako he olkoot saaneet älkööt olko saaneet
passiivi saatakoon älköön saatako passiivi olkoon saatu älköön olko saatu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. saada preesens saava saatava
pitkä 1. saadakseen1 perfekti saanut saatu
2. inessiivi saadessa2 saataessa agentti saama4
instruktiivi saaden kielteinen agentti saamaton
3. inessiivi saamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi saamasta
illatiivi saamaan
adessiivi saamalla
abessiivi saamatta
instruktiivi saaman saataman
4. saaminen
5 saamaisillaan3