Liite:Verbitaivutus/suomi/suostua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suostun en suostu minä olen suostunut en ole suostunut
sinä suostut et suostu sinä olet suostunut et ole suostunut
hän suostuu ei suostu hän on suostunut ei ole suostunut
me suostumme emme suostu me olemme suostuneet emme ole suostuneet
te
Te
suostutte
-"-
ette suostu
-"-
te
Te
olette suostuneet
olette suostunut
ette ole suostuneet
ette ole suostunut
he suostuvat eivät suostu he ovat suostuneet eivät ole suostuneet
passiivi suostutaan ei suostuta passiivi on suostuttu ei ole suostuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suostuin en suostunut minä olin suostunut en ollut suostunut
sinä suostuit et suostunut sinä olit suostunut et ollut suostunut
hän suostui ei suostunut hän oli suostunut ei ollut suostunut
me suostuimme emme suostuneet me olimme suostuneet emme olleet suostuneet
te
Te
suostuitte
-"-
ette suostuneet
ette suostunut
te
Te
olitte suostuneet
olitte suostunut
ette olleet suostuneet
ette olleet suostunut
he suostuivat eivät suostuneet he olivat suostuneet eivät olleet suostuneet
passiivi suostuttiin ei suostuttu passiivi oli suostuttu ei ollut suostuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suostuisin en suostuisi minä olisin suostunut en olisi suostunut
sinä suostuisit et suostuisi sinä olisit suostunut et olisi suostunut
hän suostuisi ei suostuisi hän olisi suostunut ei olisi suostunut
me suostuisimme emme suostuisi me olisimme suostuneet emme olisi suostuneet
te
Te
suostuisitte
-"-
ette suostuisi
-"-
te
Te
olisitte suostuneet
olisitte suostunut
ette olisi suostuneet
ette olisi suostunut
he suostuisivat eivät suostuisi he olisivat suostuneet eivät olisi suostuneet
passiivi suostuttaisiin ei suostuttaisi passiivi olisi suostuttu ei olisi suostuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suostunen en suostune minä lienen suostunut en liene suostunut
sinä suostunet et suostune sinä lienet suostunut et liene suostunut
hän suostunee ei suostune hän lienee suostunut ei liene suostunut
me suostunemme emme suostune me lienemme suostuneet emme liene suostuneet
te
Te
suostunette
-"-
ette suostune
-"-
te
Te
lienette suostuneet
lienette suostunut
ette liene suostuneet
ette liene suostunut
he suostunevat eivät suostune he lienevät suostuneet eivät liene suostuneet
passiivi suostuttaneen ei suostuttane passiivi lienee suostuttu ei liene suostuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä suostu älä suostu sinä
hän suostukoon älköön suostuko hän olkoon suostunut älköön olko suostunut
me suostukaamme älkäämme suostuko me
te
Te
suostukaa
-"-
älkää suostuko
-"-
te
Te
he suostukoot älkööt suostuko he olkoot suostuneet älkööt olko suostuneet
passiivi suostuttakoon älköön suostuttako passiivi olkoon suostuttu älköön olko suostuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. suostua preesens suostuva suostuttava
pitkä 1. suostuakseen1 perfekti suostunut suostuttu
2. inessiivi suostuessa2 suostuttaessa agentti suostuma4
instruktiivi suostuen kielteinen agentti suostumaton
3. inessiivi suostumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi suostumasta
illatiivi suostumaan
adessiivi suostumalla
abessiivi suostumatta
instruktiivi suostuman suostuttaman
4. nominatiivi suostuminen
partitiivi suostumista
5 suostumaisillaan3