Liite:Verbitaivutus/suomi/supistaa

Vartalot
vokaalivartalo supista-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä supistan en supista minä olen supistanut en ole supistanut
sinä supistat et supista sinä olet supistanut et ole supistanut
hän supistaa ei supista hän on supistanut ei ole supistanut
me supistamme emme supista me olemme supistaneet emme ole supistaneet
te
Te
supistatte
-"-
ette supista
-"-
te
Te
olette supistaneet
olette supistanut
ette ole supistaneet
ette ole supistanut
he supistavat eivät supista he ovat supistaneet eivät ole supistaneet
passiivi supistetaan ei supisteta passiivi on supistettu ei ole supistettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä supistin en supistanut minä olin supistanut en ollut supistanut
sinä supistit et supistanut sinä olit supistanut et ollut supistanut
hän supisti ei supistanut hän oli supistanut ei ollut supistanut
me supistimme emme supistaneet me olimme supistaneet emme olleet supistaneet
te
Te
supistitte
-"-
ette supistaneet
ette supistanut
te
Te
olitte supistaneet
olitte supistanut
ette olleet supistaneet
ette olleet supistanut
he supistivat eivät supistaneet he olivat supistaneet eivät olleet supistaneet
passiivi supistettiin ei supistettu passiivi oli supistettu ei ollut supistettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä supistaisin en supistaisi minä olisin supistanut en olisi supistanut
sinä supistaisit et supistaisi sinä olisit supistanut et olisi supistanut
hän supistaisi ei supistaisi hän olisi supistanut ei olisi supistanut
me supistaisimme emme supistaisi me olisimme supistaneet emme olisi supistaneet
te
Te
supistaisitte
-"-
ette supistaisi
-"-
te
Te
olisitte supistaneet
olisitte supistanut
ette olisi supistaneet
ette olisi supistanut
he supistaisivat eivät supistaisi he olisivat supistaneet eivät olisi supistaneet
passiivi supistettaisiin ei supistettaisi passiivi olisi supistettu ei olisi supistettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä supistanen en supistane minä lienen supistanut en liene supistanut
sinä supistanet et supistane sinä lienet supistanut et liene supistanut
hän supistanee ei supistane hän lienee supistanut ei liene supistanut
me supistanemme emme supistane me lienemme supistaneet emme liene supistaneet
te
Te
supistanette
-"-
ette supistane
-"-
te
Te
lienette supistaneet
lienette supistanut
ette liene supistaneet
ette liene supistanut
he supistanevat eivät supistane he lienevät supistaneet eivät liene supistaneet
passiivi supistettaneen ei supistettane passiivi lienee supistettu ei liene supistettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä supista älä supista sinä
hän supistakoon älköön supistako hän olkoon supistanut älköön olko supistanut
me supistakaamme älkäämme supistako me
te
Te
supistakaa
-"-
älkää supistako
-"-
te
Te
he supistakoot älkööt supistako he olkoot supistaneet älkööt olko supistaneet
passiivi supistettakoon älköön supistettako passiivi olkoon supistettu älköön olko supistettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. supistaa preesens supistava supistettava
pitkä 1. supistaakseen1 perfekti supistanut supistettu
2. inessiivi supistaessa2 supistettaessa agentti supistama4
instruktiivi supistaen kielteinen agentti supistamaton
3. inessiivi supistamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi supistamasta
illatiivi supistamaan
adessiivi supistamalla
abessiivi supistamatta
instruktiivi supistaman supistettaman
4. supistaminen
5 supistamaisillaan3