Liite:Verbitaivutus/suomi/suuntautua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suuntaudun en suuntaudu minä olen suuntautunut en ole suuntautunut
sinä suuntaudut et suuntaudu sinä olet suuntautunut et ole suuntautunut
hän suuntautuu ei suuntaudu hän on suuntautunut ei ole suuntautunut
me suuntaudumme emme suuntaudu me olemme suuntautuneet emme ole suuntautuneet
te
Te
suuntaudutte
-"-
ette suuntaudu
-"-
te
Te
olette suuntautuneet
olette suuntautunut
ette ole suuntautuneet
ette ole suuntautunut
he suuntautuvat eivät suuntaudu he ovat suuntautuneet eivät ole suuntautuneet
passiivi suuntaudutaan ei suuntauduta passiivi on suuntauduttu ei ole suuntauduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suuntauduin en suuntautunut minä olin suuntautunut en ollut suuntautunut
sinä suuntauduit et suuntautunut sinä olit suuntautunut et ollut suuntautunut
hän suuntautui ei suuntautunut hän oli suuntautunut ei ollut suuntautunut
me suuntauduimme emme suuntautuneet me olimme suuntautuneet emme olleet suuntautuneet
te
Te
suuntauduitte
-"-
ette suuntautuneet
ette suuntautunut
te
Te
olitte suuntautuneet
olitte suuntautunut
ette olleet suuntautuneet
ette olleet suuntautunut
he suuntautuivat eivät suuntautuneet he olivat suuntautuneet eivät olleet suuntautuneet
passiivi suuntauduttiin ei suuntauduttu passiivi oli suuntauduttu ei ollut suuntauduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suuntautuisin en suuntautuisi minä olisin suuntautunut en olisi suuntautunut
sinä suuntautuisit et suuntautuisi sinä olisit suuntautunut et olisi suuntautunut
hän suuntautuisi ei suuntautuisi hän olisi suuntautunut ei olisi suuntautunut
me suuntautuisimme emme suuntautuisi me olisimme suuntautuneet emme olisi suuntautuneet
te
Te
suuntautuisitte
-"-
ette suuntautuisi
-"-
te
Te
olisitte suuntautuneet
olisitte suuntautunut
ette olisi suuntautuneet
ette olisi suuntautunut
he suuntautuisivat eivät suuntautuisi he olisivat suuntautuneet eivät olisi suuntautuneet
passiivi suuntauduttaisiin ei suuntauduttaisi passiivi olisi suuntauduttu ei olisi suuntauduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suuntautunen en suuntautune minä lienen suuntautunut en liene suuntautunut
sinä suuntautunet et suuntautune sinä lienet suuntautunut et liene suuntautunut
hän suuntautunee ei suuntautune hän lienee suuntautunut ei liene suuntautunut
me suuntautunemme emme suuntautune me lienemme suuntautuneet emme liene suuntautuneet
te
Te
suuntautunette
-"-
ette suuntautune
-"-
te
Te
lienette suuntautuneet
lienette suuntautunut
ette liene suuntautuneet
ette liene suuntautunut
he suuntautunevat eivät suuntautune he lienevät suuntautuneet eivät liene suuntautuneet
passiivi suuntauduttaneen ei suuntauduttane passiivi lienee suuntauduttu ei liene suuntauduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä suuntaudu älä suuntaudu sinä
hän suuntautukoon älköön suuntautuko hän olkoon suuntautunut älköön olko suuntautunut
me suuntautukaamme älkäämme suuntautuko me
te
Te
suuntautukaa
-"-
älkää suuntautuko
-"-
te
Te
he suuntautukoot älkööt suuntautuko he olkoot suuntautuneet älkööt olko suuntautuneet
passiivi suuntauduttakoon älköön suuntauduttako passiivi olkoon suuntauduttu älköön olko suuntauduttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. suuntautua preesens suuntautuva suuntauduttava
pitkä 1. suuntautuakseen1 perfekti suuntautunut suuntauduttu
2. inessiivi suuntautuessa2 suuntauduttaessa agentti suuntautuma4
instruktiivi suuntautuen kielteinen agentti suuntautumaton
3. inessiivi suuntautumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi suuntautumasta
illatiivi suuntautumaan
adessiivi suuntautumalla
abessiivi suuntautumatta
instruktiivi suuntautuman suuntauduttaman
4. nominatiivi suuntautuminen
partitiivi suuntautumista
5 suuntautumaisillaan3