Liite:Verbitaivutus/suomi/tarjota

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarjoan en tarjoa minä olen tarjonnut en ole tarjonnut
sinä tarjoat et tarjoa sinä olet tarjonnut et ole tarjonnut
hän tarjoaa ei tarjoa hän on tarjonnut ei ole tarjonnut
me tarjoamme emme tarjoa me olemme tarjonneet emme ole tarjonneet
te
Te
tarjoatte
-"-
ette tarjoa
-"-
te
Te
olette tarjonneet
olette tarjonnut
ette ole tarjonneet
ette ole tarjonnut
he tarjoavat eivät tarjoa he ovat tarjonneet eivät ole tarjonneet
passiivi tarjotaan ei tarjota passiivi on tarjottu ei ole tarjottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarjosin en tarjonnut minä olin tarjonnut en ollut tarjonnut
sinä tarjosit et tarjonnut sinä olit tarjonnut et ollut tarjonnut
hän tarjosi ei tarjonnut hän oli tarjonnut ei ollut tarjonnut
me tarjosimme emme tarjonneet me olimme tarjonneet emme olleet tarjonneet
te
Te
tarjositte
-"-
ette tarjonneet
ette tarjonnut
te
Te
olitte tarjonneet
olitte tarjonnut
ette olleet tarjonneet
ette olleet tarjonnut
he tarjosivat eivät tarjonneet he olivat tarjonneet eivät olleet tarjonneet
passiivi tarjottiin ei tarjottu passiivi oli tarjottu ei ollut tarjottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarjoaisin
(tarjoisin)
en tarjoaisi
(tarjoisi)
minä olisin tarjonnut en olisi tarjonnut
sinä tarjoaisit
(tarjoisit)
et tarjoaisi
(tarjoisi)
sinä olisit tarjonnut et olisi tarjonnut
hän tarjoaisi
(tarjoisi)
ei tarjoaisi
(tarjoisi)
hän olisi tarjonnut ei olisi tarjonnut
me tarjoaisimme
(tarjoisimme)
emme tarjoaisi
(tarjoisi)
me olisimme tarjonneet emme olisi tarjonneet
te
Te
tarjoaisitte
(tarjoisitte)
-"-
ette tarjoaisi
(tarjoisi)
-"-
te
Te
olisitte tarjonneet
olisitte tarjonnut
ette olisi tarjonneet
ette olisi tarjonnut
he tarjoaisivat
(tarjoisivat )
eivät tarjoaisi
(tarjoisi)
he olisivat tarjonneet eivät olisi tarjonneet
passiivi tarjottaisiin ei tarjottaisi passiivi olisi tarjottu ei olisi tarjottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarjonnen en tarjonne minä lienen tarjonnut en liene tarjonnut
sinä tarjonnet et tarjonne sinä lienet tarjonnut et liene tarjonnut
hän tarjonnee ei tarjonne hän lienee tarjonnut ei liene tarjonnut
me tarjonnemme emme tarjonne me lienemme tarjonneet emme liene tarjonneet
te
Te
tarjonnette
-"-
ette tarjonne
-"-
te
Te
lienette tarjonneet
lienette tarjonnut
ette liene tarjonneet
ette liene tarjonnut
he tarjonnevat eivät tarjonne he lienevät tarjonneet eivät liene tarjonneet
passiivi tarjottaneen ei tarjottane passiivi lienee tarjottu ei liene tarjottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tarjoa älä tarjoa sinä
hän tarjotkoon älköön tarjotko hän olkoon tarjonnut älköön olko tarjonnut
me tarjotkaamme älkäämme tarjotko me
te
Te
tarjotkaa
-"-
älkää tarjotko
-"-
te
Te
he tarjotkoot älkööt tarjotko he olkoot tarjonneet älkööt olko tarjonneet
passiivi tarjottakoon älköön tarjottako passiivi olkoon tarjottu älköön olko tarjottu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tarjota preesens tarjoava tarjottava
pitkä 1. tarjotakseen1 perfekti tarjonnut tarjottu
2. inessiivi tarjotessa2 tarjottaessa agentti tarjoama4
instruktiivi tarjoten kielteinen agentti tarjoamaton
3. inessiivi tarjoamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tarjoamasta
illatiivi tarjoamaan
adessiivi tarjoamalla
abessiivi tarjoamatta
instruktiivi tarjoaman tarjottaman
4. nominatiivi tarjoaminen
partitiivi tarjoamista
5 tarjoamaisillaan3