Liite:Verbitaivutus/suomi/tarvita

Vartalot
vokaalivartalo tarvitse-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo tarvit-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarvitsen en tarvitse minä olen tarvinnut en ole tarvinnut
sinä tarvitset et tarvitse sinä olet tarvinnut et ole tarvinnut
hän tarvitsee ei tarvitse hän on tarvinnut ei ole tarvinnut
me tarvitsemme emme tarvitse me olemme tarvinneet emme ole tarvinneet
te
Te
tarvitsette
-"-
ette tarvitse
-"-
te
Te
olette tarvinneet
olette tarvinnut
ette ole tarvinneet
ette ole tarvinnut
he tarvitsevat eivät tarvitse he ovat tarvinneet eivät ole tarvinneet
passiivi tarvitaan ei tarvita passiivi on tarvittu ei ole tarvittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarvitsin en tarvinnut minä olin tarvinnut en ollut tarvinnut
sinä tarvitsit et tarvinnut sinä olit tarvinnut et ollut tarvinnut
hän tarvitsi ei tarvinnut hän oli tarvinnut ei ollut tarvinnut
me tarvitsimme emme tarvinneet me olimme tarvinneet emme olleet tarvinneet
te
Te
tarvitsitte
-"-
ette tarvinneet
ette tarvinnut
te
Te
olitte tarvinneet
olitte tarvinnut
ette olleet tarvinneet
ette olleet tarvinnut
he tarvitsivat eivät tarvinneet he olivat tarvinneet eivät olleet tarvinneet
passiivi tarvittiin ei tarvittu passiivi oli tarvittu ei ollut tarvittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarvitsisin en tarvitsisi minä olisin tarvinnut en olisi tarvinnut
sinä tarvitsisit et tarvitsisi sinä olisit tarvinnut et olisi tarvinnut
hän tarvitsisi ei tarvitsisi hän olisi tarvinnut ei olisi tarvinnut
me tarvitsisimme emme tarvitsisi me olisimme tarvinneet emme olisi tarvinneet
te
Te
tarvitsisitte
-"-
ette tarvitsisi
-"-
te
Te
olisitte tarvinneet
olisitte tarvinnut
ette olisi tarvinneet
ette olisi tarvinnut
he tarvitsisivat eivät tarvitsisi he olisivat tarvinneet eivät olisi tarvinneet
passiivi tarvittaisiin ei tarvittaisi passiivi olisi tarvittu ei olisi tarvittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tarvinnen en tarvinne minä lienen tarvinnut en liene tarvinnut
sinä tarvinnet et tarvinne sinä lienet tarvinnut et liene tarvinnut
hän tarvinnee ei tarvinne hän lienee tarvinnut ei liene tarvinnut
me tarvinnemme emme tarvinne me lienemme tarvinneet emme liene tarvinneet
te
Te
tarvinnette
-"-
ette tarvinne
-"-
te
Te
lienette tarvinneet
lienette tarvinnut
ette liene tarvinneet
ette liene tarvinnut
he tarvinnevat eivät tarvinne he lienevät tarvinneet eivät liene tarvinneet
passiivi tarvittaneen ei tarvittane passiivi lienee tarvittu ei liene tarvittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tarvitse älä tarvitse sinä
hän tarvitkoon älköön tarvitko hän olkoon tarvinnut älköön olko tarvinnut
me tarvitkaamme älkäämme tarvitko me
te
Te
tarvitkaa
-"-
älkää tarvitko
-"-
te
Te
he tarvitkoot älkööt tarvitko he olkoot tarvinneet älkööt olko tarvinneet
passiivi tarvittakoon älköön tarvittako passiivi olkoon tarvittu älköön olko tarvittu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tarvita preesens tarvitseva tarvittava
pitkä 1. tarvitakseen1 perfekti tarvinnut tarvittu
2. inessiivi tarvitessa2 tarvittaessa agentti tarvitsema4
instruktiivi tarviten kielteinen agentti tarvitsematon
3. inessiivi tarvitsemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tarvitsemasta
illatiivi tarvitsemaan
adessiivi tarvitsemalla
abessiivi tarvitsematta
instruktiivi tarvitseman tarvittaman
4. tarvitseminen
5 tarvitsemaisillaan3