Liite:Verbitaivutus/suomi/ulista

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ulisen en ulise minä olen ulissut en ole ulissut
sinä uliset et ulise sinä olet ulissut et ole ulissut
hän ulisee ei ulise hän on ulissut ei ole ulissut
me ulisemme emme ulise me olemme ulisseet emme ole ulisseet
te
Te
ulisette
-"-
ette ulise
-"-
te
Te
olette ulisseet
olette ulissut
ette ole ulisseet
ette ole ulissut
he ulisevat eivät ulise he ovat ulisseet eivät ole ulisseet
passiivi ulistaan ei ulista passiivi on ulistu ei ole ulistu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ulisin en ulissut minä olin ulissut en ollut ulissut
sinä ulisit et ulissut sinä olit ulissut et ollut ulissut
hän ulisi ei ulissut hän oli ulissut ei ollut ulissut
me ulisimme emme ulisseet me olimme ulisseet emme olleet ulisseet
te
Te
ulisitte
-"-
ette ulisseet
ette ulissut
te
Te
olitte ulisseet
olitte ulissut
ette olleet ulisseet
ette olleet ulissut
he ulisivat eivät ulisseet he olivat ulisseet eivät olleet ulisseet
passiivi ulistiin ei ulistu passiivi oli ulistu ei ollut ulistu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ulisisin en ulisisi minä olisin ulissut en olisi ulissut
sinä ulisisit et ulisisi sinä olisit ulissut et olisi ulissut
hän ulisisi ei ulisisi hän olisi ulissut ei olisi ulissut
me ulisisimme emme ulisisi me olisimme ulisseet emme olisi ulisseet
te
Te
ulisisitte
-"-
ette ulisisi
-"-
te
Te
olisitte ulisseet
olisitte ulissut
ette olisi ulisseet
ette olisi ulissut
he ulisisivat eivät ulisisi he olisivat ulisseet eivät olisi ulisseet
passiivi ulistaisiin ei ulistaisi passiivi olisi ulistu ei olisi ulistu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ulissen en ulisse minä lienen ulissut en liene ulissut
sinä ulisset et ulisse sinä lienet ulissut et liene ulissut
hän ulissee ei ulisse hän lienee ulissut ei liene ulissut
me ulissemme emme ulisse me lienemme ulisseet emme liene ulisseet
te
Te
ulissette
-"-
ette ulisse
-"-
te
Te
lienette ulisseet
lienette ulissut
ette liene ulisseet
ette liene ulissut
he ulissevat eivät ulisse he lienevät ulisseet eivät liene ulisseet
passiivi ulistaneen ei ulistane passiivi lienee ulistu ei liene ulistu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ulise älä ulise sinä
hän uliskoon älköön ulisko hän olkoon ulissut älköön olko ulissut
me uliskaamme älkäämme ulisko me
te
Te
uliskaa
-"-
älkää ulisko
-"-
te
Te
he uliskoot älkööt ulisko he olkoot ulisseet älkööt olko ulisseet
passiivi ulistakoon älköön ulistako passiivi olkoon ulistu älköön olko ulistu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ulista preesens uliseva ulistava
pitkä 1. ulistakseen1 perfekti ulissut ulistu
2. inessiivi ulistessa2 ulistaessa agentti ulisema4
instruktiivi ulisten kielteinen agentti ulisematon
3. inessiivi ulisemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ulisemasta
illatiivi ulisemaan
adessiivi ulisemalla
abessiivi ulisematta
instruktiivi uliseman ulistaman
4. nominatiivi uliseminen
partitiivi ulisemista
5 ulisemaisillaan3