Liite:Verbitaivutus/suomi/valella

Vartalot
vokaalivartalo valele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo valel-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valelen en valele minä olen valellut en ole valellut
sinä valelet et valele sinä olet valellut et ole valellut
hän valelee ei valele hän on valellut ei ole valellut
me valelemme emme valele me olemme valelleet emme ole valelleet
te
Te
valelette
-"-
ette valele
-"-
te
Te
olette valelleet
olette valellut
ette ole valelleet
ette ole valellut
he valelevat eivät valele he ovat valelleet eivät ole valelleet
passiivi valellaan ei valella passiivi on valeltu ei ole valeltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valelin en valellut minä olin valellut en ollut valellut
sinä valelit et valellut sinä olit valellut et ollut valellut
hän valeli ei valellut hän oli valellut ei ollut valellut
me valelimme emme valelleet me olimme valelleet emme olleet valelleet
te
Te
valelitte
-"-
ette valelleet
ette valellut
te
Te
olitte valelleet
olitte valellut
ette olleet valelleet
ette olleet valellut
he valelivat eivät valelleet he olivat valelleet eivät olleet valelleet
passiivi valeltiin ei valeltu passiivi oli valeltu ei ollut valeltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valelisin en valelisi minä olisin valellut en olisi valellut
sinä valelisit et valelisi sinä olisit valellut et olisi valellut
hän valelisi ei valelisi hän olisi valellut ei olisi valellut
me valelisimme emme valelisi me olisimme valelleet emme olisi valelleet
te
Te
valelisitte
-"-
ette valelisi
-"-
te
Te
olisitte valelleet
olisitte valellut
ette olisi valelleet
ette olisi valellut
he valelisivat eivät valelisi he olisivat valelleet eivät olisi valelleet
passiivi valeltaisiin ei valeltaisi passiivi olisi valeltu ei olisi valeltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valellen en valelle minä lienen valellut en liene valellut
sinä valellet et valelle sinä lienet valellut et liene valellut
hän valellee ei valelle hän lienee valellut ei liene valellut
me valellemme emme valelle me lienemme valelleet emme liene valelleet
te
Te
valellette
-"-
ette valelle
-"-
te
Te
lienette valelleet
lienette valellut
ette liene valelleet
ette liene valellut
he valellevat eivät valelle he lienevät valelleet eivät liene valelleet
passiivi valeltaneen ei valeltane passiivi lienee valeltu ei liene valeltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä valele älä valele sinä
hän valelkoon älköön valelko hän olkoon valellut älköön olko valellut
me valelkaamme älkäämme valelko me
te
Te
valelkaa
-"-
älkää valelko
-"-
te
Te
he valelkoot älkööt valelko he olkoot valelleet älkööt olko valelleet
passiivi valeltakoon älköön valeltako passiivi olkoon valeltu älköön olko valeltu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. valella preesens valeleva valeltava
pitkä 1. valellakseen1 perfekti valellut valeltu
2. inessiivi valellessa2 valeltaessa agentti valelema4
instruktiivi valellen kielteinen agentti valelematon
3. inessiivi valelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi valelemasta
illatiivi valelemaan
adessiivi valelemalla
abessiivi valelematta
instruktiivi valeleman valeltaman
4. nominatiivi valeleminen
partitiivi valelemista
5 valelemaisillaan3