Liite:Verbitaivutus/suomi/valittaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo valita-
vahva vokaalivartalo valitta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valitan en valita minä olen valittanut en ole valittanut
sinä valitat et valita sinä olet valittanut et ole valittanut
hän valittaa ei valita hän on valittanut ei ole valittanut
me valitamme emme valita me olemme valittaneet emme ole valittaneet
te
Te
valitatte
-"-
ette valita
-"-
te
Te
olette valittaneet
olette valittanut
ette ole valittaneet
ette ole valittanut
he valittavat eivät valita he ovat valittaneet eivät ole valittaneet
passiivi valitetaan ei valiteta passiivi on valitettu ei ole valitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valitin en valittanut minä olin valittanut en ollut valittanut
sinä valitit et valittanut sinä olit valittanut et ollut valittanut
hän valitti ei valittanut hän oli valittanut ei ollut valittanut
me valitimme emme valittaneet me olimme valittaneet emme olleet valittaneet
te
Te
valititte
-"-
ette valittaneet
ette valittanut
te
Te
olitte valittaneet
olitte valittanut
ette olleet valittaneet
ette olleet valittanut
he valittivat eivät valittaneet he olivat valittaneet eivät olleet valittaneet
passiivi valitettiin ei valitettu passiivi oli valitettu ei ollut valitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valittaisin en valittaisi minä olisin valittanut en olisi valittanut
sinä valittaisit et valittaisi sinä olisit valittanut et olisi valittanut
hän valittaisi ei valittaisi hän olisi valittanut ei olisi valittanut
me valittaisimme emme valittaisi me olisimme valittaneet emme olisi valittaneet
te
Te
valittaisitte
-"-
ette valittaisi
-"-
te
Te
olisitte valittaneet
olisitte valittanut
ette olisi valittaneet
ette olisi valittanut
he valittaisivat eivät valittaisi he olisivat valittaneet eivät olisi valittaneet
passiivi valitettaisiin ei valitettaisi passiivi olisi valitettu ei olisi valitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valittanen en valittane minä lienen valittanut en liene valittanut
sinä valittanet et valittane sinä lienet valittanut et liene valittanut
hän valittanee ei valittane hän lienee valittanut ei liene valittanut
me valittanemme emme valittane me lienemme valittaneet emme liene valittaneet
te
Te
valittanette
-"-
ette valittane
-"-
te
Te
lienette valittaneet
lienette valittanut
ette liene valittaneet
ette liene valittanut
he valittanevat eivät valittane he lienevät valittaneet eivät liene valittaneet
passiivi valitettaneen ei valitettane passiivi lienee valitettu ei liene valitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä valita älä valita sinä
hän valittakoon älköön valittako hän olkoon valittanut älköön olko valittanut
me valittakaamme älkäämme valittako me
te
Te
valittakaa
-"-
älkää valittako
-"-
te
Te
he valittakoot älkööt valittako he olkoot valittaneet älkööt olko valittaneet
passiivi valitettakoon älköön valitettako passiivi olkoon valitettu älköön olko valitettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. valittaa preesens valittava valitettava
pitkä 1. valittaakseen1 perfekti valittanut valitettu
2. inessiivi valittaessa2 valitettaessa agentti valittama4
instruktiivi valittaen kielteinen agentti valittamaton
3. inessiivi valittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi valittamasta
illatiivi valittamaan
adessiivi valittamalla
abessiivi valittamatta
instruktiivi valittaman valitettaman
4. valittaminen
5 valittamaisillaan3