Liite:Verbitaivutus/suomi/vastoa

Vartalot
vokaalivartalo vasto-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaston en vasto minä olen vastonut en ole vastonut
sinä vastot et vasto sinä olet vastonut et ole vastonut
hän vastoo ei vasto hän on vastonut ei ole vastonut
me vastomme emme vasto me olemme vastoneet emme ole vastoneet
te
Te
vastotte
-"-
ette vasto
-"-
te
Te
olette vastoneet
olette vastonut
ette ole vastoneet
ette ole vastonut
he vastovat eivät vasto he ovat vastoneet eivät ole vastoneet
passiivi vastotaan ei vastota passiivi on vastottu ei ole vastottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vastoin en vastonut minä olin vastonut en ollut vastonut
sinä vastoit et vastonut sinä olit vastonut et ollut vastonut
hän vastoi ei vastonut hän oli vastonut ei ollut vastonut
me vastoimme emme vastoneet me olimme vastoneet emme olleet vastoneet
te
Te
vastoitte
-"-
ette vastoneet
ette vastonut
te
Te
olitte vastoneet
olitte vastonut
ette olleet vastoneet
ette olleet vastonut
he vastoivat eivät vastoneet he olivat vastoneet eivät olleet vastoneet
passiivi vastottiin ei vastottu passiivi oli vastottu ei ollut vastottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vastoisin en vastoisi minä olisin vastonut en olisi vastonut
sinä vastoisit et vastoisi sinä olisit vastonut et olisi vastonut
hän vastoisi ei vastoisi hän olisi vastonut ei olisi vastonut
me vastoisimme emme vastoisi me olisimme vastoneet emme olisi vastoneet
te
Te
vastoisitte
-"-
ette vastoisi
-"-
te
Te
olisitte vastoneet
olisitte vastonut
ette olisi vastoneet
ette olisi vastonut
he vastoisivat eivät vastoisi he olisivat vastoneet eivät olisi vastoneet
passiivi vastottaisiin ei vastottaisi passiivi olisi vastottu ei olisi vastottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vastonen en vastone minä lienen vastonut en liene vastonut
sinä vastonet et vastone sinä lienet vastonut et liene vastonut
hän vastonee ei vastone hän lienee vastonut ei liene vastonut
me vastonemme emme vastone me lienemme vastoneet emme liene vastoneet
te
Te
vastonette
-"-
ette vastone
-"-
te
Te
lienette vastoneet
lienette vastonut
ette liene vastoneet
ette liene vastonut
he vastonevat eivät vastone he lienevät vastoneet eivät liene vastoneet
passiivi vastottaneen ei vastottane passiivi lienee vastottu ei liene vastottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vasto älä vasto sinä
hän vastokoon älköön vastoko hän olkoon vastonut älköön olko vastonut
me vastokaamme älkäämme vastoko me
te
Te
vastokaa
-"-
älkää vastoko
-"-
te
Te
he vastokoot älkööt vastoko he olkoot vastoneet älkööt olko vastoneet
passiivi vastottakoon älköön vastottako passiivi olkoon vastottu älköön olko vastottu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vastoa preesens vastova vastottava
pitkä 1. vastoakseen1 perfekti vastonut vastottu
2. inessiivi vastoessa2 vastottaessa agentti vastoma4
instruktiivi vastoen kielteinen agentti vastomaton
3. inessiivi vastomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vastomasta
illatiivi vastomaan
adessiivi vastomalla
abessiivi vastomatta
instruktiivi vastoman vastottaman
4. vastominen
5 vastomaisillaan3