Liite:Verbitaivutus/suomi/velvoittaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä velvoitan en velvoita minä olen velvoittanut en ole velvoittanut
sinä velvoitat et velvoita sinä olet velvoittanut et ole velvoittanut
hän velvoittaa ei velvoita hän on velvoittanut ei ole velvoittanut
me velvoitamme emme velvoita me olemme velvoittaneet emme ole velvoittaneet
te
Te
velvoitatte
-"-
ette velvoita
-"-
te
Te
olette velvoittaneet
olette velvoittanut
ette ole velvoittaneet
ette ole velvoittanut
he velvoittavat eivät velvoita he ovat velvoittaneet eivät ole velvoittaneet
passiivi velvoitetaan ei velvoiteta passiivi on velvoitettu ei ole velvoitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä velvoitin en velvoittanut minä olin velvoittanut en ollut velvoittanut
sinä velvoitit et velvoittanut sinä olit velvoittanut et ollut velvoittanut
hän velvoitti ei velvoittanut hän oli velvoittanut ei ollut velvoittanut
me velvoitimme emme velvoittaneet me olimme velvoittaneet emme olleet velvoittaneet
te
Te
velvoititte
-"-
ette velvoittaneet
ette velvoittanut
te
Te
olitte velvoittaneet
olitte velvoittanut
ette olleet velvoittaneet
ette olleet velvoittanut
he velvoittivat eivät velvoittaneet he olivat velvoittaneet eivät olleet velvoittaneet
passiivi velvoitettiin ei velvoitettu passiivi oli velvoitettu ei ollut velvoitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä velvoittaisin en velvoittaisi minä olisin velvoittanut en olisi velvoittanut
sinä velvoittaisit et velvoittaisi sinä olisit velvoittanut et olisi velvoittanut
hän velvoittaisi ei velvoittaisi hän olisi velvoittanut ei olisi velvoittanut
me velvoittaisimme emme velvoittaisi me olisimme velvoittaneet emme olisi velvoittaneet
te
Te
velvoittaisitte
-"-
ette velvoittaisi
-"-
te
Te
olisitte velvoittaneet
olisitte velvoittanut
ette olisi velvoittaneet
ette olisi velvoittanut
he velvoittaisivat eivät velvoittaisi he olisivat velvoittaneet eivät olisi velvoittaneet
passiivi velvoitettaisiin ei velvoitettaisi passiivi olisi velvoitettu ei olisi velvoitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä velvoittanen en velvoittane minä lienen velvoittanut en liene velvoittanut
sinä velvoittanet et velvoittane sinä lienet velvoittanut et liene velvoittanut
hän velvoittanee ei velvoittane hän lienee velvoittanut ei liene velvoittanut
me velvoittanemme emme velvoittane me lienemme velvoittaneet emme liene velvoittaneet
te
Te
velvoittanette
-"-
ette velvoittane
-"-
te
Te
lienette velvoittaneet
lienette velvoittanut
ette liene velvoittaneet
ette liene velvoittanut
he velvoittanevat eivät velvoittane he lienevät velvoittaneet eivät liene velvoittaneet
passiivi velvoitettaneen ei velvoitettane passiivi lienee velvoitettu ei liene velvoitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä velvoita älä velvoita sinä
hän velvoittakoon älköön velvoittako hän olkoon velvoittanut älköön olko velvoittanut
me velvoittakaamme älkäämme velvoittako me
te
Te
velvoittakaa
-"-
älkää velvoittako
-"-
te
Te
he velvoittakoot älkööt velvoittako he olkoot velvoittaneet älkööt olko velvoittaneet
passiivi velvoitettakoon älköön velvoitettako passiivi olkoon velvoitettu älköön olko velvoitettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. velvoittaa preesens velvoittava velvoitettava
pitkä 1. velvoittaakseen1 perfekti velvoittanut velvoitettu
2. inessiivi velvoittaessa2 velvoitettaessa agentti velvoittama4
instruktiivi velvoittaen kielteinen agentti velvoittamaton
3. inessiivi velvoittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi velvoittamasta
illatiivi velvoittamaan
adessiivi velvoittamalla
abessiivi velvoittamatta
instruktiivi velvoittaman velvoitettaman
4. nominatiivi velvoittaminen
partitiivi velvoittamista
5 velvoittamaisillaan3