Liite:Verbitaivutus/suomi/vihata

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vihaan en vihaa minä olen vihannut en ole vihannut
sinä vihaat et vihaa sinä olet vihannut et ole vihannut
hän vihaa ei vihaa hän on vihannut ei ole vihannut
me vihaamme emme vihaa me olemme vihanneet emme ole vihanneet
te
Te
vihaatte
-"-
ette vihaa
-"-
te
Te
olette vihanneet
olette vihannut
ette ole vihanneet
ette ole vihannut
he vihaavat eivät vihaa he ovat vihanneet eivät ole vihanneet
passiivi vihataan ei vihata passiivi on vihattu ei ole vihattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vihasin en vihannut minä olin vihannut en ollut vihannut
sinä vihasit et vihannut sinä olit vihannut et ollut vihannut
hän vihasi ei vihannut hän oli vihannut ei ollut vihannut
me vihasimme emme vihanneet me olimme vihanneet emme olleet vihanneet
te
Te
vihasitte
-"-
ette vihanneet
ette vihannut
te
Te
olitte vihanneet
olitte vihannut
ette olleet vihanneet
ette olleet vihannut
he vihasivat eivät vihanneet he olivat vihanneet eivät olleet vihanneet
passiivi vihattiin ei vihattu passiivi oli vihattu ei ollut vihattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vihaisin en vihaisi minä olisin vihannut en olisi vihannut
sinä vihaisit et vihaisi sinä olisit vihannut et olisi vihannut
hän vihaisi ei vihaisi hän olisi vihannut ei olisi vihannut
me vihaisimme emme vihaisi me olisimme vihanneet emme olisi vihanneet
te
Te
vihaisitte
-"-
ette vihaisi
-"-
te
Te
olisitte vihanneet
olisitte vihannut
ette olisi vihanneet
ette olisi vihannut
he vihaisivat eivät vihaisi he olisivat vihanneet eivät olisi vihanneet
passiivi vihattaisiin ei vihattaisi passiivi olisi vihattu ei olisi vihattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vihannen en vihanne minä lienen vihannut en liene vihannut
sinä vihannet et vihanne sinä lienet vihannut et liene vihannut
hän vihannee ei vihanne hän lienee vihannut ei liene vihannut
me vihannemme emme vihanne me lienemme vihanneet emme liene vihanneet
te
Te
vihannette
-"-
ette vihanne
-"-
te
Te
lienette vihanneet
lienette vihannut
ette liene vihanneet
ette liene vihannut
he vihannevat eivät vihanne he lienevät vihanneet eivät liene vihanneet
passiivi vihattaneen ei vihattane passiivi lienee vihattu ei liene vihattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vihaa älä vihaa sinä
hän vihatkoon älköön vihatko hän olkoon vihannut älköön olko vihannut
me vihatkaamme älkäämme vihatko me
te
Te
vihatkaa
-"-
älkää vihatko
-"-
te
Te
he vihatkoot älkööt vihatko he olkoot vihanneet älkööt olko vihanneet
passiivi vihattakoon älköön vihattako passiivi olkoon vihattu älköön olko vihattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vihata preesens vihaava vihattava
pitkä 1. vihatakseen1 perfekti vihannut vihattu
2. inessiivi vihatessa2 vihattaessa agentti vihaama4
instruktiivi vihaten kielteinen agentti vihaamaton
3. inessiivi vihaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vihaamasta
illatiivi vihaamaan
adessiivi vihaamalla
abessiivi vihaamatta
instruktiivi vihaaman vihattaman
4. nominatiivi vihaaminen
partitiivi vihaamista
5 vihaamaisillaan3