Liite:Verbitaivutus/suomi/viihdyttää

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo viihdytä-
vahva vokaalivartalo viihdyttä-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viihdytän en viihdytä minä olen viihdyttänyt en ole viihdyttänyt
sinä viihdytät et viihdytä sinä olet viihdyttänyt et ole viihdyttänyt
hän viihdyttää ei viihdytä hän on viihdyttänyt ei ole viihdyttänyt
me viihdytämme emme viihdytä me olemme viihdyttäneet emme ole viihdyttäneet
te
Te
viihdytätte
-"-
ette viihdytä
-"-
te
Te
olette viihdyttäneet
olette viihdyttänyt
ette ole viihdyttäneet
ette ole viihdyttänyt
he viihdyttävät eivät viihdytä he ovat viihdyttäneet eivät ole viihdyttäneet
passiivi viihdytetään ei viihdytetä passiivi on viihdytetty ei ole viihdytetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viihdytin en viihdyttänyt minä olin viihdyttänyt en ollut viihdyttänyt
sinä viihdytit et viihdyttänyt sinä olit viihdyttänyt et ollut viihdyttänyt
hän viihdytti ei viihdyttänyt hän oli viihdyttänyt ei ollut viihdyttänyt
me viihdytimme emme viihdyttäneet me olimme viihdyttäneet emme olleet viihdyttäneet
te
Te
viihdytitte
-"-
ette viihdyttäneet
ette viihdyttänyt
te
Te
olitte viihdyttäneet
olitte viihdyttänyt
ette olleet viihdyttäneet
ette olleet viihdyttänyt
he viihdyttivät eivät viihdyttäneet he olivat viihdyttäneet eivät olleet viihdyttäneet
passiivi viihdytettiin ei viihdytetty passiivi oli viihdytetty ei ollut viihdytetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viihdyttäisin en viihdyttäisi minä olisin viihdyttänyt en olisi viihdyttänyt
sinä viihdyttäisit et viihdyttäisi sinä olisit viihdyttänyt et olisi viihdyttänyt
hän viihdyttäisi ei viihdyttäisi hän olisi viihdyttänyt ei olisi viihdyttänyt
me viihdyttäisimme emme viihdyttäisi me olisimme viihdyttäneet emme olisi viihdyttäneet
te
Te
viihdyttäisitte
-"-
ette viihdyttäisi
-"-
te
Te
olisitte viihdyttäneet
olisitte viihdyttänyt
ette olisi viihdyttäneet
ette olisi viihdyttänyt
he viihdyttäisivät eivät viihdyttäisi he olisivat viihdyttäneet eivät olisi viihdyttäneet
passiivi viihdytettäisiin ei viihdytettäisi passiivi olisi viihdytetty ei olisi viihdytetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viihdyttänen en viihdyttäne minä lienen viihdyttänyt en liene viihdyttänyt
sinä viihdyttänet et viihdyttäne sinä lienet viihdyttänyt et liene viihdyttänyt
hän viihdyttänee ei viihdyttäne hän lienee viihdyttänyt ei liene viihdyttänyt
me viihdyttänemme emme viihdyttäne me lienemme viihdyttäneet emme liene viihdyttäneet
te
Te
viihdyttänette
-"-
ette viihdyttäne
-"-
te
Te
lienette viihdyttäneet
lienette viihdyttänyt
ette liene viihdyttäneet
ette liene viihdyttänyt
he viihdyttänevät eivät viihdyttäne he lienevät viihdyttäneet eivät liene viihdyttäneet
passiivi viihdytettäneen ei viihdytettäne passiivi lienee viihdytetty ei liene viihdytetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä viihdytä älä viihdytä sinä
hän viihdyttäköön älköön viihdyttäkö hän olkoon viihdyttänyt älköön olko viihdyttänyt
me viihdyttäkäämme älkäämme viihdyttäkö me
te
Te
viihdyttäkää
-"-
älkää viihdyttäkö
-"-
te
Te
he viihdyttäkööt älkööt viihdyttäkö he olkoot viihdyttäneet älkööt olko viihdyttäneet
passiivi viihdytettäköön älköön viihdytettäkö passiivi olkoon viihdytetty älköön olko viihdytetty

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. viihdyttää preesens viihdyttävä viihdytettävä
pitkä 1. viihdyttääkseen1 perfekti viihdyttänyt viihdytetty
2. inessiivi viihdyttäessä2 viihdytettäessä agentti viihdyttämä4
instruktiivi viihdyttäen kielteinen agentti viihdyttämätön
3. inessiivi viihdyttämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi viihdyttämästä
illatiivi viihdyttämään
adessiivi viihdyttämällä
abessiivi viihdyttämättä
instruktiivi viihdyttämän viihdytettämän
4. viihdyttäminen
5 viihdyttämäisillään3